print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Dance4life

Dance4Life maakt seks bespreekbaar en werkt samen met jongeren aan kennis, kracht en keuzevrijheid.
Info Sinds 1 april 2017

Dit willen we oplossen

Onveilige seks en seksueel geweld vormen de snelst groeiende gezondheidsrisico’s voor jongeren wereldwijd. Voor meisjes vormt onveilige seks inmiddels het internationale nummer 1 risico voor hun gezondheid.

Dit is waar we trots op zijn

Sinds 2004 heeft Dance4Life al meer dan 2,1 miljoen jongeren bereikt. Deze jongeren hebben seksuele voorlichting gekregen, komen voor zichzelf op, kennen hun rechten en kunnen ze gezonde keuzes maken over hun seksuele gezondheid.

Dit willen we bereiken
Dance4Life geeft jongeren zeggenschap over hun seksleven. Het internationale programma stelt jongeren in staat zelf keuzes te maken, grenzen aan te geven en nee - of juist ja! - te zeggen. Zo dragen we bij aan het terugdringen van HIV, tienerzwangerschappen en seksueel geweld.
Dit gaven we uit in 2017 € 2.807.229
 • Maatschappelijk doel 74%
 • Wervingskosten 17%
 • Kosten administratie en beheer 9%
Zo bereiken we ons doel
 1. Schools4Life; de Dance4Life scholenactie, maakt seksueel grensoverschrijdend gedrag op een innovatieve manier bespreekbaar onder jongeren.
 2. Journey4Life; het internationale lesprogramma vol muziek, dans en verhalen waarmee we met jongeren werken aan kennis kracht en keuzevrijheid
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 2.083.685
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 2.665.357
 • Particulieren 11%
 • Bedrijven 25%
 • Loterijen 30%
 • Organisaties zonder winststreven 7%
 • Subsidies 27%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 1.365.393
 • Continuïteitsreserve 49% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 49% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 2% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 21 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 15 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl