Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Day for Change

Duurzame economische ontwikkeling bevorderen om bij te aan een inclusieve wereld zonder armoede met gelijke kansen voor iedereen.

Dit willen we oplossen

Wereldwijd armoede en ongelijkheid verminderen: -Duurzame economische groei stimuleren: voor mens, dier en planeet -Iedereen toegang tot kwalitatief onderwijs: talent benutten en zelfstandig bestaan opbouwen -Bewustwording rondom duurzame consumptie en productie versterken

Dit is waar we trots op zijn

Ondernemerschapsonderwijs in de context van wereldwijde duurzame economische ontwikkeling, vormt een generatie ondernemende wereldburgers, die kansen grijpt, zowel m.b.t het verwerven van een eigen inkomen als m.b.t het bereiken van sociale verandering.

Medewerkers
1 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 november 2012

Dit willen we bereiken

Day for Change gelooft dat duurzame economische ontwikkeling noodzakelijk is voor een inclusieve wereld zonder armoede met gelijke kansen voor iedereen. Wij willen helpen een nieuwe generatie bewuste wereldburgers te vormen die bij dragen aan een eerlijker wereld.

Dit gaven we uit in 2021

€ 210.010

Maatschappelijk doel
82%
Beheer en administratie
13%
Werving
5%

Zo bereiken we ons doel

1. DfC Actie (10-16 jaar) - ondernemersvaardigheden en - houding - bewustwording waarde en rol van geld - stimuleren wereldburgerschap
2. Ondernemende Helden (16-24 jaar) - (online) start-up academy - duurzaam ondernemerschap en economische ontw. in de regio Achterhoek
3. Aanbieden van gastlessen rondom wereldburgerschap, duurzaamheid en (omgaan) met geld voor vmbo, havo, vwo en mbo.
4. Ontwikkelen lesmateriaal rondom wereldburgerschap, duurzaamheid en nieuwe economie i.s.m. andere partijen voor het middelbaar onderwijs.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 171.524

Educatie, opleidingen en cursussen
64%
(Directe) dienst- en hulpverlening
36%

Zo komen wij aan ons geld

Vermogensfondsen en subsidies Bijdragen van scholen Sponsorships met het bedrijfsleven Incidentele particuliere donaties

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 199.136

Bedrijven
44%
Particulieren
30%
Subsidies
21%
Verkopen en overig
5%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 27.869

Bestemmingsfondsen
54%
Overige reserves
25%
Bestemmingsreserves
22%