Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK)

Vervolgde christenen ondersteunen en christenen in Nederland verbonden maken met hen.

Dit willen we oplossen

Aandacht vragen voor de nood (fysiek, materieel, geestelijk) van christenen die lijden om hun geloof.

Dit is waar we trots op zijn

SDOK maakt christenen in Nederland bewust van het feit dat er christenen lijden vanwege hun geloof. Daarnaast worden christenen die vervolgd worden bemoedigd door christenen in Nederland door gebed en concrete hulp.

Medewerkers
10 fte
Vrijwilligers
20
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2002

Dit willen we bereiken

Eenheid/verbondenheid tussen christenen in Nederland en christenen die wereldwijd vervolgd worden.

Dit gaven we uit in 2021

€ 2.483.643

Maatschappelijk doel
86%
Werving
7%
Beheer en administratie
7%

Zo bereiken we ons doel

1. Voorlichting en bewustmaking onder christenen in Nederland.
2. Fondsenwerving onder Nederlandse christenen (scholen, kerken, bedrijven, individuele donateurs)
3. Concrete hulp en ondersteuning aan christenen die vervolgd worden

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.143.949

(Directe) dienst- en hulpverlening
67%
Voorlichting en bewustwording
33%

Zo komen wij aan ons geld

Giften van particulieren, kerken, bedrijven en organisaties.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 2.742.953

Particulieren
64%
Organisaties zonder winststreven
19%
Bedrijven
16%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.927.816

Bestemmingsreserves
71%
Continuïteitsreserve
21%
Bestemmingsfondsen
8%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?