print PDF
CBF Erkenningspaspoort

De Ster

De Ster vergroot het zelfvertrouwen van jeugdigen (dmv vakantiekampen) zodat zij een gelukkiger toekomst tegemoet kunnen gaan!
Info Sinds 1 november 2018

Dit willen we oplossen

Onzekerheid bij jeugdigen kan -als het door de persoon zelf als storend ervaren wordt- uiteindelijk tot (grote) problemen leiden; bijvoorbeeld persoonlijkheidsstoornissen, sociale problemen, schooluitval en criminaliteit.

Dit is waar we trots op zijn

Dat jeugdigen letterlijk en figuurlijk met rechte rug het kamp na een week verlaten, met vertrouwen op de toekomst en met het gevoel geliefd en gerespecteerd te zijn door de begeleiders en de andere jeugdigen. Zij mogen er zijn en zijn het waard, met hun eventuele onzekerheden!

Dit willen we bereiken
Door jeugdigen te helpen met een positieve, stevige persoonlijke ontwikkeling levert De Ster een bijdrage aan een maatschappij waar ruimte en respect is voor onderlinge verschillen. Aan een wereld waar iedereen zichzelf mag zijn en elkaar en zichzelf accepteert.
Dit gaven we uit in 2017 € 475.670
  • Maatschappelijk doel 86%
  • Kosten administratie en beheer 14%
Zo bereiken we ons doel
  1. Door middel van vakantiekampen -met wetenschappelijk bewezen pedagogische programma's- voor kinderen en jongeren.
  2. Door de ouders van de doelgroep nauw te betrekken bij de programma's en de ontwikkelingen van hun kind. Alsmede door oudertrainingen.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 409.780
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 418.303
  • Particulieren 3%
  • Subsidies 24%
  • Overig 73%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 107.527
  • Overige reserves 100% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 500
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl