Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting De Ster

De Ster vergroot het zelfvertrouwen van kinderen 7-17 jaar (dmv o.a kampen) zodat zij een gelukkiger toekomst tegemoet kunnen gaan!

Dit willen we oplossen

Onzekerheid bij jeugdigen kan -als het door de persoon zelf als storend ervaren wordt- uiteindelijk tot (grote) problemen leiden; bijvoorbeeld persoonlijkheidsstoornissen, sociale problemen, schooluitval en criminaliteit.

Dit is waar we trots op zijn

Dat jeugdigen letterlijk en figuurlijk met rechte rug het kamp na een week verlaten, met vertrouwen op de toekomst en met het gevoel geliefd en gerespecteerd te zijn door de begeleiders en de andere jeugdigen. Zij mogen er zijn en zijn het waard, met hun eventuele onzekerheden!

Medewerkers
0
Vrijwilligers
200
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 november 2018

Dit willen we bereiken

Door kinderen en jongeren te helpen met een positieve, stevige persoonlijke ontwikkeling levert De Ster een bijdrage aan een maatschappij waar ruimte en respect is voor onderlinge verschillen. Aan een wereld waar iedereen zichzelf mag zijn en elkaar en zichzelf accepteert.

Dit gaven we uit in 2021

€ 367.024

Beheer en administratie
50%
Maatschappelijk doel
31%
Werving
18%

Zo bereiken we ons doel

1. Door middel van kampen en online activiteiten met wetenschappelijk bewezen pedagogische programma's voor kinderen en jongeren.
2. Door de ouders van de doelgroep nauw te betrekken bij de programma's en de ontwikkelingen van hun kind. Alsmede door ouderworkshops.
3. Veel workshops en trainingen voor onze honderden vrijwilligers die elk jaar weer hun vakantiedagen opnemen, om kinderen te helpen stralen!
4. Ouderworkshops over zelfvertrouwen, die we ook op scholen gaan introduceren.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 115.514

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Deelnemers betalen bij inschrijving een tarief voor het kamp. Dit is ca 50% van de kosten. Het resterende bedrag betaald De Ster met behulp van fondsbijdragen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 297.065

Organisaties zonder winststreven
61%
Verkopen en overig
39%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 15.397

Bestemmingsreserves
100%