print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Stichting De Ster

De Ster vergroot het zelfvertrouwen van kinderen 7-17 jaar (dmv o.a kampen) zodat zij een gelukkiger toekomst tegemoet kunnen gaan!
Info Sinds 1 november 2018

Dit willen we oplossen

Onzekerheid bij jeugdigen kan -als het door de persoon zelf als storend ervaren wordt- uiteindelijk tot (grote) problemen leiden; bijvoorbeeld persoonlijkheidsstoornissen, sociale problemen, schooluitval en criminaliteit.

Dit is waar we trots op zijn

Dat jeugdigen letterlijk en figuurlijk met rechte rug het kamp na een week verlaten, met vertrouwen op de toekomst en met het gevoel geliefd en gerespecteerd te zijn door de begeleiders en de andere jeugdigen. Zij mogen er zijn en zijn het waard, met hun eventuele onzekerheden!

Dit willen we bereiken
Door kinderen en jongeren te helpen met een positieve, stevige persoonlijke ontwikkeling levert De Ster een bijdrage aan een maatschappij waar ruimte en respect is voor onderlinge verschillen. Aan een wereld waar iedereen zichzelf mag zijn en elkaar en zichzelf accepteert.
Dit gaven we uit in 2020 € 269.089
  • Beheer en administratie 42%
  • Maatschappelijk doel 41%
  • Werving 18%
Zo bereiken we ons doel
1. Door middel van kampen en online activiteiten met wetenschappelijk bewezen pedagogische programma's voor kinderen en jongeren.
2. Door de ouders van de doelgroep nauw te betrekken bij de programma's en de ontwikkelingen van hun kind. Alsmede door ouderworkshops.
3. Veel workshops en trainingen voor onze honderden vrijwilligers die elk jaar weer hun vakantiedagen opnemen, om kinderen te helpen stralen!
4. Ouderworkshops over zelfvertrouwen, die we ook op scholen gaan introduceren.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 109.095
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Zo komen wij aan ons geld
Deelnemers betalen bij inschrijving een tarief voor het kamp. Dit is ca 50% van de kosten. Het resterende bedrag betaald De Ster met behulp van fondsbijdragen.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 222.193
  • Organisaties zonder winststreven 63%
  • Verkopen en overig 20%
  • Loterijen 17%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 61.852
  • Bestemmingsreserves 100%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers Info 350
Sector Welzijn
Doelgroepen 2 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl