print PDF
CBF Erkenningspaspoort

De Zonnebloem

De Zonnebloem verrijkt het leven van mensen met een lichamelijke beperking door sociale en recreatieve activiteiten mogelijk te maken
Info Sinds 1 januari 1997

Dit willen we oplossen

De samenleving is onvoldoende ingericht voor mensen met een lichamelijke beperking. Hierdoor neemt de maatschappelijke bijdrage, en daarmee de kwaliteit van leven, van mensen met een lichamelijke beperking af.

Dit is waar we trots op zijn

Mede door de inzet van 33.000 vrijwilligers nemen 105.000 mensen met een lichamelijke beperking jaarlijks deel aan een activiteit, gaan een dagje uit, gaan mee met een aangepaste vakantie of krijgen regelmatig bezoek aan huis.

Dit willen we bereiken
Een samenleving waar mensen met een lichamelijke beperking vanzelfsprekend en zonder meer praktische zorgen dan ieder ander aan kunnen deelnemen. De Zonnebloem draagt daar aan bij door sociale en recreatieve activiteiten mogelijk te maken.
Dit gaven we uit in 2018 € 16.732.000
 • Kosten administratie en beheer 7%
 • Wervingskosten 17%
 • Maatschappelijk doel 76%
Zo bereiken we ons doel
 1. Organiseren van huisbezoek.
 2. Organiseren van dagactiviteiten en vakanties
 3. Aanbieden van mobiliteitsoplossingen
 4. Verbeteren van de toegankelijkheid binnen de recreatieve sector
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 12.722.000
 • Voorlichting en bewustwording 17%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 34%
 • Recreatie, ontspanning en vakanties 49%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 20.040.000
 • Organisaties zonder winststreven 1%
 • Bedrijven 2%
 • Overig 3%
 • Subsidies 3%
 • Loterijen 4%
 • Particulieren 87%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 44.387.000
 • Bestemmingsfondsen 1% Bestemming door de gever bepaald.
 • Continuïteitsreserve 49% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 50% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 84 fte
Vrijwilligers 33.279
Sector Welzijn
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl