Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


De Zonnebloem

De Zonnebloem verrijkt het leven van mensen met een lichamelijke beperking door sociale en recreatieve activiteiten mogelijk te maken

Dit willen we oplossen

De samenleving is onvoldoende ingericht voor mensen met een lichamelijke beperking. Hierdoor neemt de maatschappelijke bijdrage, en daarmee de kwaliteit van leven, van mensen met een lichamelijke beperking af.

Dit is waar we trots op zijn

Mede door de inzet van 30.000 vrijwilligers nemen circa 100.000 mensen met een lichamelijke beperking jaarlijks deel aan een activiteit, gaan een dagje uit, gaan mee met een aangepaste vakantie of krijgen regelmatig bezoek aan huis.

Medewerkers
75 fte
Vrijwilligers
29.879
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 1997

Dit willen we bereiken

Een samenleving waar mensen met een lichamelijke beperking vanzelfsprekend en zonder meer praktische zorgen dan ieder ander aan kunnen deelnemen. De Zonnebloem draagt daar aan bij door sociale en recreatieve activiteiten mogelijk te maken.

Dit gaven we uit in 2021

€ 19.128.000

Maatschappelijk doel
74%
Werving
20%
Beheer en administratie
6%

Zo bereiken we ons doel

1. Organiseren van huisbezoek.
2. Organiseren van dagactiviteiten en vakanties
3. Aanbieden van mobiliteitsoplossingen
4. Verbeteren van de toegankelijkheid binnen de recreatieve sector

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 14.206.000

Recreatie, sport en wensvervulling
45%
(Directe) dienst- en hulpverlening
35%
Voorlichting en bewustwording
20%

Zo komen wij aan ons geld

Het overgrote deel van de inkomsten wordt verkregen door donaties van particulieren

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 18.415.000

Particulieren
91%
Loterijen
4%
Subsidies
4%
Verkopen en overig
1%
Bedrijven
1%
Organisaties zonder winststreven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 49.583.000

Bestemmingsreserves
59%
Continuïteitsreserve
41%
Bestemmingsfondsen
0%