print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Diabetes Fonds

Nederland gezonder maken en diabetes genezen
Info Sinds 1 januari 1997

Dit willen we oplossen

Er zijn inmiddels 1.2 miljoen mensen met diabetes in Nederland en er komen er iedere week 1.200 bij. Diabetes leidt tot veel meer gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten en nierfalen. Het Diabetes Fonds werkt hard aan genezing en een gezonder Nederland.

Dit is waar we trots op zijn

Veelbelovend onderzoek naar de genezing van diabetes: Realisatie van eilandjestransplantatie bij mensen met diabetes type 1 en mogelijk maken van onderzoek naar de kunstalvleesklier. Afspraken over minder suiker in producten met verschillende bedrijven ter voorkoming van type 2.

Dit willen we bereiken
Een blijvende oplossing voor diabetes type 1 door genezing mogelijk te maken. En de groei van diabetes type 2 stoppen. Ondertussen zorgen voor een betere behandeling en kwaliteit van leven voor mensen met diabetes type 1 en type 2.
Dit gaven we uit in 2018 € 8.863.892
 • Maatschappelijk doel 79%
 • Wervingskosten 14%
 • Kosten administratie en beheer 7%
Zo bereiken we ons doel
 1. Financieren van wetenschappelijk onderzoek naar de genezing van diabetes type 1, betere kwaliteit van leven en complicaties.
 2. Financieren van wetenschappelijk onderzoek naar een betere behandeling van diabetes type 2 en de complicaties.
 3. Opmars van diabetes type 2 stoppen door gezonde keuze makkelijker te maken o.a. door het minderen van suiker in producten i.s.m. partners.
 4. Samenwerken met onderzoeksinstituten, diabetesorganisaties en bedrijven om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 7.004.067
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 6%
 • Voorlichting en bewustwording 41%
 • Onderzoek 52%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 8.598.200
 • Particulieren 70%
 • Bedrijven 2%
 • Loterijen 18%
 • Organisaties zonder winststreven 10%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 4.390.226
 • Continuïteitsreserve 57% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 42% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 2% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 30 fte
Vrijwilligers 116
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl