Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Dierenartsen Zonder Grenzen

Gezonde dieren, gezonde mensen, gezond milieu!

Dit willen we oplossen

Honger en armoede

Dit is waar we trots op zijn

Gezonde dieren, gezonde mensen, gezond milieu! Miljoenen mensen in het Zuiden zijn afhankelijk van hun vee. Dierenartsen zonder grenzen werkt samen met Afrikaanse veehouders om hun dieren gezond te houden. Daardoor kunnen ze zelf een beter leven opbouwen.

Medewerkers
0 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Malawi en Nederland

Sinds 1 juni 2019

Dit willen we bereiken

Meer voedselzekerheid en voedselveiligheid in ontwikkelingslanden.

Dit gaven we uit in 2021

€ 104.062

Maatschappelijk doel
65%
Beheer en administratie
31%
Werving
4%

Zo bereiken we ons doel

1. O.a. het trainen van diergezondheidswerkers die binnen hun eigen gemeenschap veehouders adviseren over diergezondheid.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 67.539

(Directe) dienst- en hulpverlening
82%
Voorlichting en bewustwording
18%

Zo komen wij aan ons geld

Fondsenwerving bij particulieren, bedrijven, vermogensfondsen en subsidies van overheden en andere organisaties

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 57.242

Organisaties zonder winststreven
65%
Particulieren
34%
Verkopen en overig
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 39.231

Overige reserves
85%
Bestemmingsfondsen
15%