Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Dierenartsen Zonder Grenzen

Gezonde dieren, gezonde mensen, gezond milieu!

Dit willen we oplossen

Honger en armoede

Dit is waar we trots op zijn

Gezonde dieren, gezonde mensen, gezond milieu! Miljoenen mensen in het Zuiden zijn afhankelijk van hun vee. Dierenartsen zonder grenzen werkt samen met Afrikaanse veehouders om hun dieren gezond te houden. Daardoor kunnen ze zelf een beter leven opbouwen.

Medewerkers
0 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Malawi en Nederland

Sinds 1 juni 2019

Dit willen we bereiken

Meer voedselzekerheid en voedselveiligheid in ontwikkelingslanden.

Dit gaven we uit in 2020

€ 36.862

Beheer en administratie
79%
Werving
14%
Maatschappelijk doel
7%

Zo bereiken we ons doel

1. O.a. het trainen van diergezondheidswerkers die binnen hun eigen gemeenschap veehouders adviseren over diergezondheid.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.709

(Directe) dienst- en hulpverlening
71%
Voorlichting en bewustwording
29%

Zo komen wij aan ons geld

Fondsenwerving bij particulieren, bedrijven, vermogensfondsen en subsidies van overheden en andere organisaties

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 104.999

Organisaties zonder winststreven
88%
Particulieren
12%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 85.734

Bestemmingsfondsen
58%
Overige reserves
42%