Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Dierenopvangcentrum Amsterdam (DOA)

Dierenleed voorkomen en dierenleed verkleinen, door hulp aan huisdieren en eigenaren van huisdieren. Alle zwerfhuisdieren zijn welkom.

Dit willen we oplossen

Opvang van zwerfdieren (hond, kat en konijn) en dieren die mishandeld of zonder eigenaar zijn. Zo goed mogelijke zorg verlenen om snelle herplaatsing te bevorderen.

Dit is waar we trots op zijn

Zeer hoog % dieren kunnen wij tijdens de opvang weer opknappen, waardoor herplaatsing mogelijk is. Wij hebben veel medische expertise en gedragsdeskundigheid in huis. Daarnaast hebben wij veel voorzieningen op een zeer hoog niveau, die bijdragen aan stressreductie.

Medewerkers
32 fte
Vrijwilligers
319
Sector Dieren
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 mei 2019

Dit willen we bereiken

Wij hebben drie pijlers: 1) Instroom verminderen door het herstellen van een verstoorder relatie tussen eigenaar en dier. 2) Beter en gerichtere zorg voor opgenomen dieren, waardoor sneller plaatsing mogelijk is. 3) Huisvesting verbeteren

Dit gaven we uit in 2021

€ 3.164.318

Maatschappelijk doel
84%
Werving
10%
Beheer en administratie
6%

Zo bereiken we ons doel

1. Wij willen jaarlijks de instroom met 10% verminderen.
2. Wij willen de verblijfsdagen terugbrengen tot 40 dagen.
3. De huisvesting verder te verbeteren en zo veel mogelijk aan te passen aan de behoeftes van het individuele dier.
4. *Meer educatie voor bestaande huisdiereigenaren *Meer begeleiding van nieuwe huisdiereigenaren *Terugval van geplaatste dieren voorkomen

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.643.439

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Donateurs zijn voor ons de belangrijkste inkomstenbron en daarnaast krijgen wij van verschillende gemeentes en overheidsinstellingen een bijdrage voor de dienstverlening aan een stad of streek. En wij verkopen ook diensten en producten om onze begroting sluitend te maken.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 2.775.280

Subsidies
44%
Particulieren
29%
Verkopen en overig
23%
Organisaties zonder winststreven
2%
Bedrijven
2%
Loterijen
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 6.607.971

Continuïteitsreserve
53%
Bestemmingsreserves
30%
Bestemmingsfondsen
9%
Herwaarderingsreserve
8%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?