print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Don Bosco Kinder Fonds

Het doel is (wees-)kinderen te voorzien in de verzorging in huisvesting, opvoeding, medische begeleiding en onderwijs.
Info Sinds 1 augustus 2017

Dit willen we oplossen

Het Don Bosco Kinder Fonds tracht in samenwerking met het Don Bosco Children Fund of Cambodia kansarme, voornamelijk weeskinderen te begeleiden in huisvesting, opvoeding, medische verzorging en onderwijs.

Dit is waar we trots op zijn

Inmiddels wordt vanuit onze eigen regio 500 kinderen gesponsord dit is een kenmerkend resultaat waar we trots op zijn

Dit willen we bereiken
Meer kinderen uit de cirkel der armoede te halen
Dit gaven we uit in 2017 € 82.860
 • Maatschappelijk doel 99%
 • Kosten administratie en beheer 1%
Zo bereiken we ons doel
 1. Fondswerving middels presentaties
 2. Fondswerving middels verkoop artikelen
 3. Fondswerving middels sponsor-acties bijv. sponsorloop
 4. geen opmerkingen
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 82.413
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 121.141
 • Particulieren 73%
 • Bedrijven 3%
 • Organisaties zonder winststreven 2%
 • Overig 22%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 135.457
 • Continuïteitsreserve 37% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 10% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 53% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Cambodja
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl