Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Commando & Family Support (CFS)

CFS biedt een tijdelijk en urgent vangnet voor militairen en hun gezinnen van speciale (militaire) eenheden.

Dit willen we oplossen

Speciale eenheden van het Korps Commandotroepen worden vaak en regelmatig blootgesteld aan extreme situaties en geweld. Dit kan een enorme impact hebben op de betreffende militairen en hun vrouw en kinderen.

Dit is waar we trots op zijn

De stichting wordt bestuurd door een betrokken groep mensen uit de SF wereld die zich - uit liefde en respect voor deze speciale beroepsgroep – inzet voor de dagelijkse zorg voor de stichting en of hun gezinnen.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Slachtoffers van oorlog
Actief in
Nederland

Sinds 1 maart 2019

Dit willen we bereiken

Hoewel het Ministerie van Defensie en vele andere organisaties al veel goed werk verrichten om de betreffende mensen met hun persoonlijke uitdagingen te helpen, kunnen deze organisaties niet altijd adequate of tijdige ondersteuning bieden.

Dit gaven we uit in 2021

€ 112.919

Maatschappelijk doel
80%
Werving
13%
Beheer en administratie
7%

Zo bereiken we ons doel

1. Laagdrempelig meldpunt, coaching en begeleiding van (voormalig) collegae en/of gezinnen. Bij ernstig letsel doorverwijzen naar specialisten.
2. Samenhorigheidsevenemeneten organiseren, permanent sensoren binnen de doelgroep en veel individuel, persoonlijke aandacht.
3. Laagdrempelige toegankelijkheid voor hulpbehoevenden en/of sensoren. Daarnaast bieden we directe, acute en tijdelijke hulp waar nodig.
4. Onze stichting staat ook voor een gemeenschap, een familie die voor elkaar zorgt. In militair jargon broederschap genoemd.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 90.849

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

De stichting wordt regelmatig als goed doel van evenementen en veilingen gekozen, er zijn talloze individuele donateurs en er zijn sponsoren die als individu of als bedrijf grotere bedragen doneren. Daarnaast komt er een merchandise lijn (aangeboden door een sponsor).

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 223.927

Particulieren
77%
Bedrijven
23%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 141.579

Overige reserves
100%