Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Ebenezer Operatie Exodus

Ondersteuning in de breedste zin bij het Alijah maken (terugkeren) van Joodse mensen vanuit Nederland naar Israël.

Dit willen we oplossen

Het geven van daadwerkelijke directe- en indirecte hulp aan Joodse mensen bij het maken van Alijah naar Israël. Ondersteunen van oliem (immigranten) in het land Israël.

Dit is waar we trots op zijn

Het praktisch helpen en ondersteunen van Joodse mensen/gezinnen bij hun Alijah (emigratie) naar Israël. Ook in Israël zijn er vanuit Ebenezer mensen die hen ondersteunen bij hun integratie. De Joodse gemeenschap in Nederland weet ons te vinden en er is een groeiend vertrouwen.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Israël en Nederland

Sinds 1 december 2014

Dit willen we bereiken

Het geven van voorlichting aan kerken en andere pro Israël gerichte organisaties. Bewustwording van het belang en de noodzaak tot het verlenen van hulp op een gepaste en gevoelige wijze.

Dit gaven we uit in 2021

€ 239.844

Maatschappelijk doel
95%
Werving
4%
Beheer en administratie
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Het geven van presentaties van ons werk in het land en informatie verstrekken via onze website en uitgave van gratis kwartaal bulletins.
2. Het geven van onderwijs over het belang van Alijah en de rol c.q. de taak die de Kerk wereldwijd hierbij heeft volgens de Bijbel.
3. Gebedsgroepen opzetten door heel Nederland om concreet voorbede te doen voor Alijah.
4. Elk jaar opnieuw kunnen wij Joodse mensen helpen met hun Alijah naar Israël en hun integratie aldaar.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 227.610

(Directe) dienst- en hulpverlening
89%
Voorlichting en bewustwording
7%
Educatie, opleidingen en cursussen
4%

Zo komen wij aan ons geld

Ons inkomen verkrijgen wij voornamelijk door giften van donateurs en door legaten. We werken zonder vast kantoor of bezoldigde medewerkers.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 216.208

Particulieren
95%
Organisaties zonder winststreven
5%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 88.107

Continuïteitsreserve
100%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?