Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


EducAIDed

EducAIDed ondersteunt partnerorganisaties in ontwikkelingslanden bij het uitvoeren van onderwijsprojecten.

Dit willen we oplossen

263 miljoen kinderen en jongeren gaan nog niet naar school en van de kinderen die wel naar school gaan is het risico op uitval een groot probleem. Ook laat de kwaliteit van onderwijs in veel gebieden te wensen over.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn trots op het feit dat wij alle resultaten bereiken met vrijwilligers en dat wij altijd bezig zijn met profesionalisering.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Oeganda

Sinds 1 februari 2014

Dit willen we bereiken

EducAIDed streeft naar toegankelijk en goed onderwijs voor alle kinderen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 3.626

Maatschappelijk doel
73%
Beheer en administratie
23%
Werving
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Trainen van leerkrachten
2. Trainen schoolleiding en management
3. Financieren van de bouw van scholen
4. Bewustwordingsactiviteiten in de gemeenschap over het belang van scholing

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.659

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Fondsen, donateurs (zowel particulier als bedrijven), acties door ons zelf georganiseerd (bv. Run4EducAIDed) en acties georganiseerd door derden (bv. sponsorloop basisschool)

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 6.950

Particulieren
91%
Bedrijven
9%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 21.537

Bestemmingsreserves
77%
Continuïteitsreserve
23%