Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


El Fuego

Kansarme kinderen kansen bieden door goed onderwijs aan te bieden in Peru, waardoor hun kans op de arbeidsmarkt toeneemt.

Dit willen we oplossen

Kansarme kinderen vooral kansrijker maken door het bieden van aanvullende scholing en extra aandacht voor sport, spel en respect voor elkaar.

Dit is waar we trots op zijn

2017: renovatie kindertehuizen 2018: nieuw maaltijdproject voor 100 kinderen in het voortgezet onderwijs, doorontwikkelen zelfstandig onderwijsproject 2019: eigen (huur)locatie in Cusco voor onderwijs en educatieve activiteiten 2021: Afronding verzelfstandiging Proj Comedor

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Peru

Sinds 1 september 2009

Dit willen we bereiken

Kansarme kinderen in staat stellen meer profijt te halen uit het reguliere onderwijsaanbod door het verzorgen van bijlessen en soc. cult, activiteiten, en indien nodig aanvullende voeding te bieden. Hierbij willen wij de ouders zoveel mogelijk direct betrekken.

Dit gaven we uit in 2021

€ 12.394

Maatschappelijk doel
90%
Beheer en administratie
6%
Werving
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Het bieden van bijlessen en zo mogelijk het betrekken van de ouders bij de huiswerkopgaven..
2. Het ad hoc bekostigen van basale medische zorg (bijv. hoofdluisbestrijding) en basale mondzorg via een NGO (Stichting INTI).
3. Het stimuleren (en ad hoc bekostigen) van soc cult activiteiten (workshops e.d.) te organiseren door ONG El Fuego y los Ni├▒os del Cuzco

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 11.118

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Donaties, legaten en/of bijdragen van Fondsen. Overschotten of tekorten op de projectkosten worden verwerkt ten gunste resp. ten laste van de bestemmingsfondsen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 17.261

Particulieren
100%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 23.604

Continuïteitsreserve
46%
Bestemmingsfondsen
30%
Bestemmingsreserves
24%