Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


El Fuego

Kansarme kinderen kansen bieden door goed onderwijs aan te bieden in Peru, waardoor hun kans op de arbeidsmarkt toeneemt.

Dit willen we oplossen

Kansarme kinderen vooral kansrijker maken door het bieden van aanvullende scholing en extra aandacht voor sport, spel en respect voor elkaar.

Dit is waar we trots op zijn

2017: renovatie kindertehuizen 2018: nieuw maaltijdproject voor 100 kinderen in het voortgezet onderwijs, doorontwikkelen zelfstandig onderwijsproject 2019: eigen (huur)locatie in Cusco voor onderwijs en educatieve activiteiten

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Peru

Sinds 1 september 2009

Dit willen we bereiken

Kansarme kinderen in staat stellen meer profijt te halen uit het reguliere onderwijsaanbod door het verzorgen van bijlessen en soc. cult, activiteiten, en indien nodig aanvullende voeding te bieden. Hierbij willen wij de ouders zoveel mogelijk direct betrekken.

Dit gaven we uit in 2020

€ 14.718

Maatschappelijk doel
92%
Beheer en administratie
5%
Werving
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Het bieden van bijlessen en het betrekken van de ouders bij de huiswerkopgaven gedurende de 'Covid-periode'.
2. Het ad hoc bekostigen van basale medische zorg (bijv. hoofdluisbestrijding) en basale mondzorg via een NGO (Stichting INTI).

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 13.605

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Donaties, legaten en/of bijdragen van Fondsen. Overschotten of tekorten op de projectkosten worden verwerkt ten gunste resp. ten laste van de bestemmingsfondsen.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 12.723

Particulieren
100%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 18.737

Continuïteitsreserve
61%
Bestemmingsreserves
32%
Bestemmingsfondsen
7%