print PDF
CBF Erkenningspaspoort

El Fuego

Kansarme kinderen kansen bieden door goed onderwijs aan te bieden In Peru, waardoor hun kans op de arbeidsmarkt toeneemt.
Info Sinds 1 september 2009

Dit willen we oplossen

Kansarme kinderen vooral door het beiden van aanvullende scholing kansrijker maken.

Dit is waar we trots op zijn

2017: renovatie kindertehuizen 2018: nieuw maaltijdproject voor 100 kinderen in het voortgezet onderwijs, doorontwikkelen zelfstandig onderwijsproject 2019: eigen (huur)locatie in Cusco voor onderwijsactiviteiten

Dit willen we bereiken
Kansarme kinderen in staat stellen meer profijt te halen uit het reguliere onderwijsaanbod door indien nodig aanvullende voeding te bieden en bijlessen te verzorgen.
Dit gaven we uit in 2018 € 33.936
 • Wervingskosten 2%
 • Kosten administratie en beheer 4%
 • Maatschappelijk doel 94%
Zo bereiken we ons doel
 1. het bieden van bijlessen
 2. het aanbieden van maaltijden
 3. ad hoc basale medische zorg bekostigen bijvoorbeeld hoofdluis bestrijding, tandartszorg via NGO (Inti)
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 31.848
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 6.894
 • Particulieren 100%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 34.000
 • Bestemmingsreserves 18% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 41% Bestemming door de gever bepaald.
 • Continuïteitsreserve 41% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Peru
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl