Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


AAP

Wij geven om dieren; wij vangen ze op waar nodig en werken tegelijkertijd aan duurzame oplossingen. AAP dweilt met de kraan dicht!

Dit willen we oplossen

In Europa worden veel exotische niet-gedomesticeerde zoogdieren door menselijk handelen in hun welzijn aangetast; deze dieren horen niet thuis in de huiskamer of een circustent, geen slachtoffer te zijn van illegale handel of op een ander manier te worden geschaad in hun welzijn.

Dit is waar we trots op zijn

Door meer dan 50 jaar vele dieren op te vangen, heeft AAP ruime expertise opgebouwd. Deze expertise brengt ons aan tafel bij Europese overheden. Zo heeft dit in Spanje in korte tijd geleid tot een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen in in bijna alle regio's.

Medewerkers
89 fte
Vrijwilligers
201
Sector Dieren
Doelgroepen
Dieren
Actief in

Sinds 1 juli 1998

Dit willen we bereiken

Dat exotische niet-gedomesticeerde zoogdieren niet meer worden gebruikt als huisdier of voor vermaak en geen slachtoffer meer zijn van illegale handel.

Dit gaven we uit in 2021

€ 8.895.178

Maatschappelijk doel
80%
Werving
16%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Opvang & rehabilitatie van dieren in nood: we helpen dieren in nood, bieden hulp bij handhaving en maken de problematiek tastbaar.
2. Wetgeving & beleid: we zorgen voor het verbeteren van wet- en regelgeving om welzijnsproblemen te voorkomen en zien toe op de handhaving.
3. Voorlichting: we informeren het algemene publiek over de dierenwelzijnsproblematiek.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 7.099.594

(Directe) dienst- en hulpverlening
87%
Lobby en belangenbehartiging
13%

Zo komen wij aan ons geld

Het werk van AAP wordt voornamelijk mogelijk gemaakt door donaties in geld, Airmiles of bijv. cartridges van particulieren. Daarnaast ontvangt AAP een jaarlijkse bijdrage van de Postcode Loterij. Alleen de opvang van voormalig BPRC-chimpansees wordt door de overheid gefinancierd.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 11.341.145

Particulieren
78%
Subsidies
12%
Loterijen
6%
Verkopen en overig
1%
Bedrijven
1%
Organisaties zonder winststreven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 26.908.637

Bestemmingsreserves
52%
Continuïteitsreserve
45%
Bestemmingsfondsen
3%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?