Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


ADRA Nederland

Compassie hebben voor hen die het minder goed getroffen hebben en samen werken aan een betere toekomst. In Nederland en daarbuiten.

Dit willen we oplossen

Armoedebestrijding wereldwijd en gelijke rechten van mannen en vrouwen. Dit alles vanuit een christelijke achtergrond waarbij God recht wil doen aan alle levende wezens en gebroken mensen; mannen, vrouwen en kinderen wil helen. Wij helpen iedereen ongeacht zijn achtergrond.

Dit is waar we trots op zijn

ADRA-Nederland maakt onderdeel uit van het ADRA Netwerk. Wij zijn gevestigd in 118 landen waar we geworteld zijn in de haarvaten van het land. We doen ons werk al ruim 60 jaar en hebben daarmee een enorme ervaring opgebouwd. Met de mensen maken we een blijvend verschil.

Medewerkers
3 fte
Vrijwilligers
88
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 1998

Dit willen we bereiken

ADRA heeft vijf thema's waarop we maatschappelijke problemen aanpakken: noodhulp, voeding, onderwijs, gezondheidszorg en economische ontwikkeling. Binnen deze vijf thema's ontwikkelen we projecten en programma's met de mensen om hun levens te verbeteren. Zelfredzaamheid is key.

Dit gaven we uit in 2020

€ 603.318

Maatschappelijk doel
88%
Beheer en administratie
7%
Werving
6%

Zo bereiken we ons doel

1. Noodhulp: binnen 24 uur hulp bieden aan hen die in welke vorm dan ook getroffen worden door een ramp veroorzaakt door mens of natuur.
2. Voeding: projecten en programma's opzetten met donoren om voedingsgerelateerde problematiek aan te pakken. klimaat en innovatie zijn prio.
3. Onderwijs: armoede wordt doorbroken met onderwijs. ADRA helpt de bevolking, instituten en overheden om onderwijs een prioriteit te laten zij
4. Econmische ontwikkeling: ADRA zoekt met de bevolking naar wegen om zelfstandig een bestaan op te bouwen en niet meer afhankelijk te zijn.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 528.878

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

ADRA werft geld bij zowel particulieren als bedrijven, Kringloopwinkels, vermogensfondsen en andere kerken zijn tevens bronnen van mogelijke inkomsten. ADRA koppelt projecten aan verzoeken om bij te dragen en daarmee impact te maken. Terugkoppeling is een vast onderdeel vh werk.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 712.427

Particulieren
67%
Organisaties zonder winststreven
26%
Verkopen en overig
3%
Bedrijven
3%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 1.023.454

Bestemmingsfondsen
63%
ContinuĆÆteitsreserve
24%
Overige reserves
6%
Bestemmingsreserves
6%