Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting ALS Nederland

Zorgen voor naamsbekendheid en het werven van fondsen voor het subsidieren van onderzoek van ALS zowel voor cure als voor care

Dit willen we oplossen

We helpen bij het vinden van een oplossing voor de dodelijke ziekten ALS, PLS en PSMA. Daarnaast helpen wij de kwaliteit van zorg en leven van patiënten met deze ziekten te verbeteren.

Dit is waar we trots op zijn

Door onze grote naamsbekendheid zijn de inkomsten de afgelopen jaren gestegen. Hierdoor hebben we meer onderzoeken en projecten kunnen ondersteunen die de oplossing van ALS dichterbij hebben gebracht.

Medewerkers
13 fte
Vrijwilligers
103
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2009

Dit willen we bereiken

Vinden van oorzaak en oplossing voor ALS, PLS en PSMA middels internationale samenwerking daarnaast zorgen voor optimale zorg en kwaliteit van het leven van patiënten in Nederland

Dit gaven we uit in 2020

€ 1.645.462

Maatschappelijk doel
46%
Werving
45%
Beheer en administratie
9%

Zo bereiken we ons doel

1. Fondsenwerving
2. Verstrekken van subsidies voor wetenschappelijk onderzoek en projecten gericht op de kwaliteit van leven en zorg van patiënten.
3. Voorlichting inclusief vergroten naamsbekendheid van de ziekte
4. Patientencontact

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 756.502

Voorlichting en bewustwording
65%
(Directe) dienst- en hulpverlening
29%
Onderzoek
6%

Zo komen wij aan ons geld

Via fondsenwervende acties en donateurs.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 3.515.657

Particulieren
71%
Organisaties zonder winststreven
17%
Bedrijven
10%
Loterijen
1%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 5.004.309

Bestemmingsreserves
68%
Continuïteitsreserve
24%
Bestemmingsfondsen
8%