Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


ActionAid

ActionAid streeft naar sociale gelijkheid, gender gelijkheid en het uitbannen van armoede.

Dit willen we oplossen

ActionAid pakt de onderliggende oorzaken van armoede, onrecht en ongelijkheid in de wereld aan. Vrouwenrechten staan centraal in ons streven naar een duurzame aard en een eerlijke economie.

Dit is waar we trots op zijn

We werken samen met mensenrechtenverdedigers die met gevaar voor eigen leven opkomen voor de rechten van gemarginaliseerde groepen. Door dit werk hebben gemeenschappen en bewegingen wereldwijd een stem gekregen in besluitvorming over hun rechten en vrijheden.

Medewerkers
19 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 2000

Dit willen we bereiken

We streven naar een eerlijke en duurzame wereld met gelijke kansen voor iedereen. Daarbij staan de rechten van, en kansen voor, vrouwen centraal.

Dit gaven we uit in 2021

€ 4.985.850

Maatschappelijk doel
86%
Werving
10%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Samen met lokale gemeenschappen geven we voorlichting over mensen- en vrouwenrechten, en training om deze rechten op te kunnen eisen.
2. Samen met bewegingen en netwerken op lokaal, nationaal en internationaal niveau werken we aan een eerlijker en duurzamer wereld.
3. We lobbyen en voeren campagne op lokaal, nationaal en internationaal niveau voor eerlijke regelgeving en uitvoering.
4. We doen onderzoek naar schendingen van mensenrechten en vrouwenrechten en gebruiken dit als basis voor lobby- en campagne.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 4.309.964

(Directe) dienst- en hulpverlening
63%
Voorlichting en bewustwording
37%

Zo komen wij aan ons geld

Voor het verwezenlijken van haar doelstelling heeft ActionAid een jaarlijks budget van 3,3 miljoen euro. ActionAid ontvangt subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken en wordt gesteund door 20.000 supporters.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 5.161.582

Subsidies
81%
Particulieren
18%
Organisaties zonder winststreven
1%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 893.509

Continuïteitsreserve
94%
Bestemmingsreserves
6%
Bestemmingsfondsen
0%