print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Amnesty International

Amnesty International streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven.
Info Sinds 1 januari 1999

Dit willen we oplossen

Bijna alle landen ter wereld hebben beloofd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te respecteren. Toch worden dagelijks de mensenrechten geschonden. Wij komen op voor de slachtoffers van die schendingen, want mensenrechten gelden altijd, overal en voor iedereen.

Dit is waar we trots op zijn

"Toen ik hoorde wat Amnesty allemaal voor me had gedaan, was ik de gelukkigste man op aarde", zei Moses Akatugba uit Nigeria. Hij zou geld hebben gestolen en kreeg de doodstraf. Meer dan 800.000 mensen kwamen in actie, Moses kwam vrij. Successen zoals deze vervullen ons met trots

Dit willen we bereiken
We streven naar de vrijlating van mensen die vastzitten om wat ze geloven of wie ze zijn, naar beëindiging van de doodstraf, afschaffing van onderdrukkende wetten en een einde aan marteling en discriminatie. En we streven naar berechting van daders van mensenrechtenschendingen.
Dit gaven we uit in 2018 € 29.248.399
 • Kosten administratie en beheer 5%
 • Wervingskosten 15%
 • Maatschappelijk doel 79%
Zo bereiken we ons doel
 1. Wereldwijd onderzoekt Amnesty schendingen van mensenrechten, die we in rapporten openbaar maken.
 2. We voeren massaal actie om autoriteiten onder druk te zetten en zo schendingen te voorkomen en te stoppen.
 3. We lobbyen bij regeringen om onderdrukkende wetten aan te passen.
 4. En met voorlichting maken we mensen bewust van hun rechten, zodat ze beter voor zichzelf kunnen opkomen.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 23.213.011
 • Overig 0%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 4%
 • Educatie, opleidingen en cursussen 7%
 • Lobby en belangenbehartiging 14%
 • Voorlichting en bewustwording 33%
 • Onderzoek 42%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 26.898.744
 • Overig 1%
 • Organisaties zonder winststreven 2%
 • Bedrijven 2%
 • Subsidies 4%
 • Loterijen 16%
 • Particulieren 75%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 18.353.353
 • Bestemmingsfondsen 3% Bestemming door de gever bepaald.
 • Bestemmingsreserves 38% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Continuïteitsreserve 58% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 89 fte
Vrijwilligers 2.451
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 26 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl