print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Amref Flying Doctors

Amref Flying Doctors – voor een gezond en sterk Afrika.
Info Sinds 1 juli 1999

Dit willen we oplossen

Amref Flying Doctors werkt samen met de lokale bevolking, het bedrijfsleven en de overheid aan een betere gezondheid in Afrika.

Dit is waar we trots op zijn

We zorgen voor Afrikaanse oplossingen voor Afrikaanse problemen. Zo brengen we samen met de Masai een alternatief voor meisjesbesnijdenis in praktijk. Inmiddels zijn ruim 17.000 meisjes op een gezonde manier volwassen geworden.

Dit willen we bereiken
We vinden dat iedereen het recht heeft om gezond te zijn en te blijven. Want wie gezond is, kan beter in zijn levensonderhoud voorzien, en ontsnappen aan armoede.
Dit gaven we uit in 2018 € 23.654.371
 • Kosten administratie en beheer 4%
 • Wervingskosten 9%
 • Maatschappelijk doel 87%
Zo bereiken we ons doel
 1. We creëren langdurige impact met onze gezondheidsprogramma’s
 2. We maken mensen bewust van gezondheidsrisico’s
 3. We helpen hen om ziektes te voorkomen
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 20.639.375
 • Voorlichting en bewustwording 16%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 84%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 24.089.373
 • Overig 1%
 • Organisaties zonder winststreven 5%
 • Bedrijven 7%
 • Loterijen 7%
 • Subsidies 40%
 • Particulieren 41%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 5.338.912
 • Bestemmingsfondsen 5% Bestemming door de gever bepaald.
 • Continuïteitsreserve 38% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 57% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 53 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 9 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl