print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Hersenstichting

We willen voor huidige patienten klachten verminderen, het ziekteproces vertragen of stoppen en risico's op hersenaandoeningen verkleinen.
Info Sinds 1 januari 1997

Dit willen we oplossen

1 op de 4 mensen in Nederland heeft een hersenaandoening, zoals dementie, depressie, beroerte, Parkinson of traumatisch hersenletsel. De impact op de patiënt en diens omgeving is vaak groot. De zorgkosten voor mensen met een hersenaandoening bedragen jaarlijks € 25 miljard.

Dit is waar we trots op zijn

De Hersenstichting draagt bij aan oplossingen voor hersenaandoeningen en aan een beter leven voor de patienten. Wij zijn altijd een belangrijke financier geweest van onderzoek en hebben daarnaast veel geinvesteerd in preventie en verbetering van de zorg.

Dit willen we bereiken
Voor velen van de 1 op de 4 mensen met een hersenaandoening is genezing nog niet mogelijk. De Hersenstichting streeft er naar om het lijden veroorzaakt door hersenaandoeningen te voorkomen, te verminderen en te stoppen. Zodat mensen langer leven met meer kwaliteit.
Dit gaven we uit in 2018 € 9.492.938
 • Kosten administratie en beheer 9%
 • Wervingskosten 21%
 • Maatschappelijk doel 69%
Zo bereiken we ons doel
 1. In 2030 worden mensen met een hersenaandoening herkend en erkend.
 2. In 2030 zijn er minder verloren levensjaren en is er minder ziektelast door hersenaandoeningen.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 6.575.894
 • Lobby en belangenbehartiging 2%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 15%
 • Voorlichting en bewustwording 35%
 • Onderzoek 47%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 12.752.807
 • Organisaties zonder winststreven 1%
 • Bedrijven 1%
 • Loterijen 12%
 • Particulieren 85%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 10.436.445
 • Bestemmingsfondsen 19% Bestemming door de gever bepaald.
 • Continuïteitsreserve 36% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 45% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 38 fte
Vrijwilligers 0
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl