print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting HomePlan

Stichting HomePlan bouwt huizen voor de alleramsten in Latijns-Amerika en Zuidelijk Afrika. Wij geloven in een huis, thuis en toekomst.
Info Sinds 1 mei 2010

Dit willen we oplossen

1 op de 6 mensen woont in een krot. HomePlan vindt dit onacceptabel en daarom bouwen wij huizen voor de allerarmsten. Door samen te werken met lokale partners die ook nazorg bieden, geven wij een huis, thuis en toekomst. Beter wonen is een begin naar een beter leven.

Dit is waar we trots op zijn

De impact van ons werk is groot: uit onderzoek is gebleken dat alle bewoners van de HomePlan huizen zich veiliger voelen en dat hun gezondheid verbetert.

Dit willen we bereiken
HomePlan wil de allerarmsten een veilig en waardig onderkomen bieden. Hierdoor voelen de bewoners zich veiliger wat een voorwaarde is voor verdere ontwikkeling. Door nazorgtrajecten van educatie en training aan te bieden streven wij ernaar het toekomstperspectief te verbeteren.
Dit gaven we uit in 2018 € 939.000
 • Kosten administratie en beheer 4%
 • Wervingskosten 10%
 • Maatschappelijk doel 87%
Zo bereiken we ons doel
 1. Huizenbouw: met en voor de alleramsten bouwen we huizen die passen bij de lokale omstandigheden.
 2. Nazorgtrajecten: sterke lokale partners brengen samen met de begunstigden de behoeftes in kaart en zetten vervolgtrajecten op.
 3. .
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 813.806
 • Voorlichting en bewustwording 8%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 92%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 820.714
 • Overig - 0%
 • Particulieren 30%
 • Bedrijven 31%
 • Organisaties zonder winststreven 39%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 529.042
 • Bestemmingsreserves 11% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 42% Bestemming door de gever bepaald.
 • Continuïteitsreserve 47% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 2 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 7 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl