print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Stichting HomePlan

Stichting HomePlan bouwt huizen voor de alleramsten in Latijns-Amerika en Zuidelijk Afrika. Wij geloven in een huis, thuis en toekomst.
Info Sinds 1 mei 2010

Dit willen we oplossen

1 op de 6 mensen woont in een krot. HomePlan vindt dit onacceptabel en daarom bouwen wij huizen voor de allerarmsten. Door samen te werken met lokale partners die ook nazorg bieden, geven wij een huis, thuis en toekomst. Beter wonen is een begin naar een beter leven.

Dit is waar we trots op zijn

De impact van ons werk is groot: uit onderzoek is gebleken dat alle bewoners van de HomePlan huizen zich veiliger voelen en dat hun gezondheid verbetert.

Dit willen we bereiken
HomePlan wil de allerarmsten een veilig en waardig onderkomen bieden. Hierdoor voelen de bewoners zich veiliger wat een voorwaarde is voor verdere ontwikkeling. Door nazorgtrajecten van educatie en training aan te bieden streven wij ernaar het toekomstperspectief te verbeteren.
Dit gaven we uit in 2019 € 883.433
 • Maatschappelijk doel 85%
 • Werving 11%
 • Beheer en administratie 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. Huizenbouw: met en voor de alleramsten bouwen we huizen die passen bij de lokale omstandigheden.
 2. Nazorgtrajecten: sterke lokale partners brengen samen met de begunstigden de behoeftes in kaart en zetten vervolgtrajecten op.
 3. .
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 749.451
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 92%
 • Voorlichting en bewustwording 8%
Zo komen wij aan ons geld
Wij ontvangen donaties van particulieren, bedrijven, vermogensfondsen en kerkelijke instellingen. Een deel van het vermogen is vastgelegd in reserves, ontvangen bestemde bedragen komen in een bestemmingsfonds als de gelden niet in het jaar van ontvangst zijn besteed.
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 900.219
 • Bedrijven 45%
 • Particulieren 36%
 • Organisaties zonder winststreven 19%
 • Verkopen en overig - 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 543.525
 • Continuïteitsreserve 46%
 • Bestemmingsreserves 23%
 • Overige reserves 19%
 • Bestemmingsfondsen 12%
De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2019
Medewerkers Info 2 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 2 doelgroepen
Actief in 7 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl