Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Jantje Beton

SPEELKANSEN EN -RUIMTE VOOR ALLE KINDEREN EN JONGEREN

Dit willen we oplossen

Kinderen en jongeren moeten steeds meer en mogen steeds minder. Vrije tijd is in deze moderne prestatiemaatschappij een schaars goed. Kinderen spelen daardoor minder buiten. Buitenspelen is voor kinderen en jongeren het leukste en belangrijkste onderdeel van gelukkig leven.

Dit is waar we trots op zijn

Jantje Beton is dé organisatie die zich onvermoeid en altijd in samenwerking met anderen inzet voor het buitenspelen en bewegen van kinderen en jongeren.

Medewerkers
25 fte
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Kinderen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 1998

Dit willen we bereiken

90% van kinderen & jongeren 0-18 jaar speelt wekelijks buiten. 75% van G40 heeft speel(ruimte)beleid conform JB criteria & visie. 25% van de basisscholen heeft beleid voor spelend leren en speelruimte. JB ondersteunt elk jaar 25 lokale & 5 grote projecten met struct. impact

Dit gaven we uit in 2021

€ 4.862.325

Maatschappelijk doel
73%
Werving
21%
Beheer en administratie
6%

Zo bereiken we ons doel

1. directe bijdrage aan beleidsontwikkeling rondom buitenspelen en realisatie van noodzakelijke fysieke ruimte en de bijbehorende facilteiten.
2. Grote spraakmakende acties die buitenspelen op de agenda houden en kinderen & jongeren ook daadwerkelijk laten buitenspelen en bewegen.
3. Ondersteunen lokale initiatieven op buurt-,straat-, speeltuin- en schoolniveau, die duurzaam bijdragen aan buitenspeelkansen &-faciliteiten
4. ONDERSTEUNEN VAN RUIM 500 SPEELTUINEN: We ondersteunen speeltuinen zodat de kwaliteit verbetert en nóg meer kinderen kunnen spelen

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 3.553.692

Recreatie, sport en wensvervulling
95%
Voorlichting en bewustwording
5%

Zo komen wij aan ons geld

Collectes, fondsen, donoren, loterijen, major donors, bedrijven

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 4.407.811

Loterijen
39%
Particulieren
36%
Subsidies
17%
Organisaties zonder winststreven
4%
Bedrijven
3%
Verkopen en overig
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 7.102.584

Bestemmingsreserves
59%
Continuïteitsreserve
38%
Bestemmingsfondsen
3%