print PDF
CBF Erkenningspaspoort

KWF Kankerbestrijding

Samen komen we steeds dichterbij de dag dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker.
Info Sinds 1 januari 1997

Dit willen we oplossen

KWF Kankerbestrijding is vastberaden om kanker zo snel mogelijk te verslaan. We willen dat minder mensen kanker krijgen, dat meer mensen genezen en dat de kwaliteit van leven van de patient zo goed mogelijk is, tijdens en na de ziekte.

Dit is waar we trots op zijn

Samen met wetenschap, zorgsector, overheid en bedrijfsleven, 100.000 vrijwilligers en 1 miljoen donateurs zijn we steeds beter in staat om kanker niet langer een dodelijke ziekte te laten zijn, door onderzoek en door tabaksgebruik/beschikbaarheid te de-normaliseren.

Dit willen we bereiken
KWF Kankerbestrijding zet zich ervoor in dat minder mensen kanker krijgen, dat meer mensen genezen en dat de kwaliteit van leven van de patiënt zo goed mogelijk is, tijdens en na de ziekte.
Dit gaven we uit in 2018 € 160.966.000
 • Kosten administratie en beheer 2%
 • Wervingskosten 13%
 • Maatschappelijk doel 85%
Zo bereiken we ons doel
 1. We werven fondsen en andere middelen om onderzoek naar kanker te financieren en te begeleiden
 2. We delen onze kennis
 3. We stimuleren de effectiviteit van kankerbestrijding
 4. We bundelen krachten, in het onderzoeksveld maar ook met patienten en andere partijen die kunnen bijdragen aan impact van kankerbestrijding
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 137.111.000
 • Voorlichting en bewustwording 7%
 • Overig 10%
 • Onderzoek 83%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 147.406.000
 • Subsidies 0%
 • Loterijen 2%
 • Bedrijven 3%
 • Organisaties zonder winststreven 15%
 • Particulieren 80%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 63.155.000
 • Bestemmingsfondsen 27% Bestemming door de gever bepaald.
 • Bestemmingsreserves 34% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Continuïteitsreserve 39% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 202 fte
Vrijwilligers 20.000
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl