print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)

Kinderen met en zonder handicap moeten samen kunnen opgroeien. Geen kind zonder vriendjes!
Info Sinds 1 juli 1998

Dit willen we oplossen

Er zijn meer dan 100.000 kinderen met een handicap in Nederland. Ze zitten bijvoorbeeld in een rolstoel, kunnen niet zien of hebben een verstandelijke beperking. Maar vaak is dat niet hun grootste probleem. Hun grootste handicap is dat ze eenzaam zijn.

Dit is waar we trots op zijn

Sinds 2015 zijn er al meer dan 35 Samen naar Schoolklassen opgericht. In zo'n klas krijgen kinderen met een ernstige handicap les binnen de muren van een gewone basisschool. Daardoor krijgen de kinderen met een handicap vriendjes en hoeven niet meer alleen te spelen en te leren.

Dit willen we bereiken
Samen met onze donateurs, collectetevrijwilligers en partners zorgen we ervoor dat kinderen met een handicap kunnen meedoen in de speeltuin, op de sportclub, in de muziekgroep en op school. Zodat kinderen met en zonder handicap samen de basis kunnen leggen voor hun verdere leven.
Dit gaven we uit in 2019 € 7.612.000
 • Maatschappelijk doel 72%
 • Werving 22%
 • Beheer en administratie 6%
Zo bereiken we ons doel
1. Samen spelen: met onze partners zorgen we voor toegankelijke speelplekken, hulpmiddelen en trainingen.
2. Samen leren: we richten "samen naar school" klassen op waardoor kinderen met (ernstige) handicaps ook naar een school in hun buurt kunnen.
3. Samen sporten: we introduceren aangepaste sporten (als RaceRunning) zodat kinderen met een handicap met andere kinderen kunnen sporten.
4. Beeldvorming/voorlichting: we zorgen voor een positief beeld over kinderen met een handicap.
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 5.473.000
 • Recreatie, sport en wensvervulling 51%
 • Voorlichting en bewustwording 24%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 21%
 • Overig 4%
Zo komen wij aan ons geld
Onze steun aan kinderen met een handicap is alleen mogelijk dankzij de steun van trouwe donateurs, onvermoeibare collectevrijwilligers, enthousiaste actievoerders en bijzondere vrienden zoals vermogensfondsen, bedrijven en de VriendenLoterij.
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 6.370.000
 • Particulieren 53%
 • Organisaties zonder winststreven 23%
 • Loterijen 23%
 • Bedrijven 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 6.952.000
 • Continuïteitsreserve 47%
 • Bestemmingsreserves 44%
 • Bestemmingsfondsen 9%
Medewerkers Info 19 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Welzijn
Doelgroepen 2 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl