print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Het Gehandicapte Kind

Kinderen met en zonder handicap moeten samen kunnen opgroeien. Geen kind zonder vriendjes!
Info Sinds 1 juli 1998

Dit willen we oplossen

Er zijn meer dan 100.000 kinderen met een handicap in Nederland. Ze zitten bijvoorbeeld in een rolstoel, kunnen niet zien of hebben een verstandelijke beperking. Maar vaak is dat niet hun grootste probleem. Hun grootste handicap is dat ze eenzaam zijn.

Dit is waar we trots op zijn

Sinds 2015 zijn er al meer dan 31 Samen naar Schoolklassen opgericht. In zo'n klas krijgen kinderen met een ernstige handicap les binnen de muren van een gewone basisschool. Daardoor krijgen de kinderen met een handicap vriendjes en hoeven niet meer alleen te spelen en te leren.

Dit willen we bereiken
Samen met onze donateurs, vrijwilligers en partners zorgen we ervoor dat kinderen met een handicap kunnen meedoen in de speeltuin, op de sportclub, in de muziekgroep en op school. Zodat kinderen met en zonder handicap samen de basis kunnen leggen voor hun verdere leven.
Dit gaven we uit in 2018 € 5.966.000
 • Kosten administratie en beheer 8%
 • Wervingskosten 21%
 • Maatschappelijk doel 71%
Zo bereiken we ons doel
 1. Samen spelen: met onze partners maken we speelplekken in Nederland toegankelijk zodat iedereen er kan spelen.
 2. Samen leren & werken: projecten gericht op scholen en werkplekken waar kinderen en jongeren met een handicap vanzelfsprekend meedoen
 3. Vrije tijd: projecten en programma's waardoor kinderen en jongeren met handicap mee kunnen sporten (zoals RaceRunnen), dansen en zingen
 4. Beeldvorming/voorlichting: projecten en programma's voor een positief beeld over kinderen en jongeren met een handicap
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 4.217.000
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 19%
 • Overig 21%
 • Voorlichting en bewustwording 25%
 • Recreatie, ontspanning en vakanties 35%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 4.846.000
 • Subsidies 0%
 • Bedrijven 1%
 • Loterijen 7%
 • Organisaties zonder winststreven 19%
 • Particulieren 73%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 7.657.000
 • Bestemmingsfondsen 3% Bestemming door de gever bepaald.
 • Continuïteitsreserve 42% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 55% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 18 fte
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl