print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Nationaal Fonds Kinderhulp

Kinderhulp is het fonds dat er altijd is voor kinderen in Nederland die in armoede opgroeien en dat zorgt dat zij er ook gewoon bijhoren.
Info Sinds 1 januari 1998

Dit willen we oplossen

In Nederland hebben ruim 300.000 kinderen en jongeren te maken met armoede. Kinderhulp wil ervoor zorgen dat deze kinderen/jongeren er gewoon bij kunnen horen en gelijke kansen hebben en daarmee sociale uitsluiting tegengaan.

Dit is waar we trots op zijn

De vele bedankjes van kinderen die wij hebben geholpen en die het gevoel hebben dat zij er ook toe doen. En dan vooral ook de kinderen die nergens anders terecht kunnen voor hulp, omdat voorliggende voorzieningen ontbreken. Fantastisch dat Kinderhulp ze dan kan helpen.

Dit willen we bereiken
De negatieve effecten van armoede van kinderen en jongeren tot 21 jaar te verlichten.
Dit gaven we uit in 2018 € 11.955.079
 • Kosten administratie en beheer 3%
 • Wervingskosten 11%
 • Maatschappelijk doel 85%
Zo bereiken we ons doel
 1. Honoreren van individuele en groepsgerichte aanvragen
 2. Verstrekken van bijdragen in natura
 3. Het initiëren van een een aantal eigen projecten, zoals Actie Pepernoot, Actie zomerpret en Kinderzwerfboek.
 4. Voorlichting over armoede en de rol van Kinderhulp daarin.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 10.211.660
 • Voorlichting en bewustwording 8%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 92%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 13.081.863
 • Overig 2%
 • Organisaties zonder winststreven 4%
 • Particulieren 17%
 • Bedrijven 22%
 • Subsidies 23%
 • Loterijen 32%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 6.516.374
 • Bestemmingsfondsen 1% Bestemming door de gever bepaald.
 • Bestemmingsreserves 21% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 30% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Continuïteitsreserve 49% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 18 fte
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl