print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Nederlandse Brandwonden Stichting

De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed als gevolg van brandwonden tot een minimum beperken.
Info Sinds 1 januari 1998

Dit willen we oplossen

Nederland kent jaarlijks 90.000 brandwondbehandelingen door een huisarts, duizenden brandwondbehandelingen op een SEH en in ziekenhuizen en 850 opnamen van patiënten met ernstig brandwondenletsel in de drie Nederlandse brandwondencentra (Groningen, Beverwijk, Rotterdam).

Dit is waar we trots op zijn

Wetenschappelijk onderzoek leidt tot effectieve/betere zorg. Opleiding en zorgrichtlijnen leiden ertoe dat patiënten met ernstige brandwonden beter verwezen worden naar de drie speciale behandelcentra/nazorg. Partners zetten zich in voor effectieve preventie van brandwonden.

Dit willen we bereiken
De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. We willen zo min mogelijk ongevallen, de best mogelijk behandeling en de hoogst mogelijke maatschappelijke participatie van mensen met brandwonden.
Dit gaven we uit in 2018 € 7.507.605
 • Beheer en administratie 6%
 • Werving 19%
 • Maatschappelijk doel 76%
Zo bereiken we ons doel
 1. Door publiekscampagnes en beinvloeding woon je, werk je en leef je in Nederland veilig met een minimumrisico op brand(wonden) letsel.
 2. De (brandwonden)zorg ontwikkelt uitmuntende behandeling/zorg aan patiënten met brandwonden, gericht op snel en het best mogelijke herstel.
 3. De nazorg aan patiënten met brandwonden richt zich op re-integratie van de patiënt tot de hoogst mogelijke maatschappelijke participatie.
 4. De gedegen wetenschappelijke basis richt zich op borgen en verbeteren van de kwaliteit van brandwondenpreventie, -behandeling en nazorg.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 5.673.439
 • Overig 10%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 20%
 • Voorlichting en bewustwording 21%
 • Onderzoek 49%
Zo komen wij aan ons geld
Wij zijn voornamelijk aangewezen op particuliere en zakelijke donaties. Daarnaast worden we ondersteund door Vriendenloterij en Staatsloterij.
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 7.207.911
 • Subsidies 3%
 • Verkopen en overig 5%
 • Bedrijven 6%
 • Organisaties zonder winststreven 8%
 • Loterijen 16%
 • Particulieren 63%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 10.653.979
 • Bestemmingsfondsen 2%
 • Bestemmingsreserves 28%
 • Continuïteitsreserve 70%
Medewerkers Info 34 fte
Vrijwilligers Info 2.225
Sector Gezondheid
Doelgroepen 2 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl