Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Oxfam Novib

Een rechtvaardige wereld zonder armoede.

Dit willen we oplossen

Onrecht en armoede zijn onacceptabel én onnodig. Ze zijn het gevolg van problemen als klimaatverandering en economische ongelijkheid. Deze problemen worden door mensen veroorzaakt. En kunnen dus ook door mensen worden opgelost.

Dit is waar we trots op zijn

Met onze totaalaanpak richten we ons zowel op de oorzaken als de gevolgen van armoede en onrecht. Zo zorgen we ervoor dat miljoenen mensen gesteund worden in de strijd tegen armoede en onrecht. Samen verslaan we armoede.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 1997

Dit willen we bereiken

We willen samen met supporters en donateurs armoede wereldwijd verslaan. Door de oorzaken én gevolgen van armoede aan te pakken, werken we aan een veiligere en eerlijkere wereld voor iedereen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 207.000.000

Maatschappelijk doel
96%
Werving
3%
Beheer en administratie
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Wij dragen rechtstreeks bij aan programmawerk en werken met lokale partners aan voedselzekerheid, veiligheid, rechtvaardigheid & perspectief
2. Met het publiek, zowel in Nederland als in de landen waar we werken, spreken we overheden en bedrijven aan op hun verantwoordelijkheden.
3. Door naar het beleid in de praktijk te kijken, kunnen we de oorzaken van onrecht en armoede inzichtelijk maken en oplossingen voorstellen.
4. Samen met lokale partners strijden wij voor de rechten van vluchtelingen en helpen mensen in noodsituaties en tijdens de wederopbouw.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 199.597.000

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Wij ontvangen gelden door donaties van particulieren, bedrijven, loterijorganisaties (NPL) en subsidies vanuit de overheid.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 207.802.000

Subsidies
42%
Organisaties zonder winststreven
36%
Particulieren
13%
Loterijen
6%
Verkopen en overig
2%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 105.297.000

Bestemmingsreserves
52%
Bestemmingsfondsen
34%
Continuïteitsreserve
14%