print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Prins Bernhard Cultuurfonds

De Stichting stelt zich ten doel zonder winstoogmerk cultuur, natuur en wetenschap in (inter)nationaal verband te bevorderen.
Info Sinds 1 januari 1997

Dit willen we oplossen

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we tal van initiatieven en talent. Daarnaast willen we het hedendaags mecenaat bevorderen.

Dit is waar we trots op zijn

Onze bestedingen van 40,3 miljoen euro. Het feit dat wij naast de inkomsten uit de loterijen, 18 miljoen euro aan overige inkomsten hebben geworven, totaal 40,3 miljoen euro. Onze 470 CultuurFondsen op Naam die door schenkers aan ons zijn toevertrouwd. Onze eigen initiatieven.

Dit willen we bereiken
Grotere publieksparticipatie aan projecten van cultuur, natuur en wetenschap.
Een grotere impact van onze bestedingen.
Meer fondsen werven voor de cultuur, natuur en wetenschap.
Eigen initiatieven ontwikkelen als er lacunes zijn in het aanbod vanuit de sector.
Dit gaven we uit in 2019 € 44.986.848
 • Beheer en administratie 3%
 • Werving 8%
 • Maatschappelijk doel 90%
Zo bereiken we ons doel
1. Het behoud van cultureel en natuurlijk erfgoed in Nederland
2. Het beschrijven van de Nederlandse cultuur en geschiedenis
3. Het in contact brengen van een breed publiek en specifieke doelgroepen met cultuur en natuur
4. Het stimuleren en bevorderen van mecenaat t.b.v. cultuur, natuur en talentontwikkeling en aanverwante filantropische werkterreinen
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 40.284.440
 • Onderzoek 12%
 • Aankoop en beheer 16%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 73%
Zo komen wij aan ons geld
Wij ontvangen donaties van particulieren en uit nalatenschappen, van stichtingen en bedrijven, en subsidies van overheden. Ook ontvangen wij jaarlijks bijdragen van de BankGiro Loterij en de Nederlandse Loterij. Daarnaast hebben wij bestemmingsfondsen en een bestemmingsreserve.
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 40.368.737
 • Bedrijven 1%
 • Organisaties zonder winststreven 2%
 • Subsidies 11%
 • Particulieren 30%
 • Loterijen 56%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 329.440.735
 • Herwaarderingsreserve 1%
 • Bestemmingsreserves 35%
 • Bestemmingsfondsen 65%
De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het jaarverslag 2019
Medewerkers Info 38 fte
Vrijwilligers Info 300
Sector Kunst en cultuur
Doelgroepen Algemeen publiek
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl