print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Prinses Beatrix Spierfonds

Spierziekten de wereld uit door wetenschappelijk onderzoek.
Info Sinds 1 januari 1998

Dit willen we oplossen

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor mensen met een spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen. Het is ons doel om alle spierziekten de wereld uit te krijgen, ons middel is wetenschappelijk onderzoek.

Dit is waar we trots op zijn

Wij hebben onderzoek gefinancierd waardoor er een medicijn is gekomen tegen de ziekte van Pompe. Zonder behandeling werd een baby niet ouder dan 1 jaar. De baby’s die in 1999 als eerste de toen nog experimentele behandelingen kregen worden dit jaar 20.

Dit willen we bereiken
Wij financieren en stimuleren onderzoek naar genezing en naar verbetering kwaliteit van leven.
De onderzoeken die we steunen zijn erop gericht oorzaken van spierziekten te achterhalen, sneller diagnoses te stellen en betere behandelmethodes te ontwikkelen.
Dit gaven we uit in 2018 € 7.383.705
 • Kosten administratie en beheer 4%
 • Wervingskosten 16%
 • Maatschappelijk doel 80%
Zo bereiken we ons doel
 1. Wetenschappelijk onderzoek financieren en faciliteren
 2. Patiëntondersteuning bieden
 3. Voorlichting geven
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 5.935.416
 • Lobby en belangenbehartiging 24%
 • Voorlichting en bewustwording 27%
 • Onderzoek 49%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 6.619.284
 • Bedrijven 2%
 • Overig 2%
 • Organisaties zonder winststreven 9%
 • Loterijen 22%
 • Particulieren 65%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 9.508.948
 • Bestemmingsfondsen 8% Bestemming door de gever bepaald.
 • Continuïteitsreserve 23% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 69% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 23 fte
Vrijwilligers 0
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl