Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


VSO

VSO verzet zich tegen onrecht door kennis te delen en op te staan tegen misstanden, totdat iedereen gelijke kansen heeft.

Dit willen we oplossen

Onrecht is onacceptabel. Meisjes die jong worden uitgehuwelijkt. Moeders en baby’s die overlijden bij de bevalling. Jongeren die geen baan kunnen vinden. Mensen die worden overrompeld door een natuurramp. Wij leggen ons hier niet bij neer en zetten ons in voor een eerlijke wereld

Dit is waar we trots op zijn

- We bereikten 2,8 miljoen kinderen, jongeren en volwassen met ons programma over inclusief onderwijs - VSO vakdeskundigen en kun lokale collega's realiseerden betere gezondheidszorg voor 785.000 mensen - We hebben 120.000 mensen getraind met een toereikend inkomen als doel

Medewerkers
23 fte
Vrijwilligers
32
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 november 2011

Dit willen we bereiken

• Mensen, gemeenschappen en overheden worden veerkrachtiger. Dit is essentieel, vooral in landen waar mensen kwetsbaar zijn. • Gezondheidszorg en onderwijs is ook goed toegankelijk voor kwetsbare mensen. • Politici en andere beleidsmakers worden ter verantwoording geroepen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 4.374.130

Maatschappelijk doel
77%
Werving
16%
Beheer en administratie
7%

Zo bereiken we ons doel

1. In Afrika en Azie werken we met changemakers. Mensen die opstaan tegen misstanden. Vakdeskundigen én mensen uit de gemeenschap.
2. Ook partnerorganisaties, overheden, bedrijven en sociale voorzieningen zoals scholen en ziekenhuizen doen mee. Zo veranderen systemen.
3. VSO ontwikkelt programma’s op drie thema's: gezondheidszorg, onderwijs en werk & inkomen.
4. VSO werkt binnen programma's met drie benaderingen: sociale inclusie, weerbaarheid en social accountability.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 3.385.330

(Directe) dienst- en hulpverlening
70%
Voorlichting en bewustwording
19%
Educatie, opleidingen en cursussen
11%

Zo komen wij aan ons geld

Wij kunnen ons werk doen dankzij de steun van meer dan 30.000 donateurs, overheden en internationale organisaties.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 4.346.834

Particulieren
49%
Subsidies
36%
Organisaties zonder winststreven
8%
Bedrijven
6%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.958.684

Continuïteitsreserve
96%
Bestemmingsreserves
4%