Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


War Child

War Child zet zich in voor het psychosociale welzijn en toekomstperspectief van kinderen en jongeren die opgroeien in oorlog.

Dit willen we oplossen

War Child richt zich op het psychosociale welzijn van kinderen in oorlog. In haar programma's ondersteunt War Child deze kinderen met psychosociale hulp, onderwijs en bescherming zodat zij zich op een gezonde manier in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

Dit is waar we trots op zijn

Ondanks corona en tal van andere uitdagingen hebben we in 2021 dringende humanitaire hulp geboden aan 648.477 kinderen en volwassenen. Met de hulp van onze Friends, partners, campagnevoerders en ambassadeurs hebben we ons werk in 14 programmalanden uitgebreid en geïntensiveerd.

Medewerkers
556 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 2000

Dit willen we bereiken

Dat ieder kind in oorlog de mogelijkheid krijgt om zich te ontwikkelen, voor een betere toekomst voor hen en de volgende generatie.

Dit gaven we uit in 2021

€ 49.868.339

Maatschappelijk doel
87%
Werving
10%
Beheer en administratie
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Psychosociale hulp: Met muziek, spel en beweging spreken wij de veerkracht van kinderen aan, vergroten wij het zelfvertrouwen en in elkaar.
2. Bescherming: Wij creëren veilige plekken voor kinderen in oorlog. Hier gaan we met de kinderen aan de slag.
3. Onderwijs: Dankzij scholing kunnen kinderen hun eigen toekomst vormgeven. Dat geldt zeker voor kinderen die opgroeien in oorlog.
4. Advocacy: War Child is (inter)nationaal actief op het gebied van beleidsbeïnvloeding, waarbij wordt samengewerkt met de kinderen en NGOs.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 43.493.184

(Directe) dienst- en hulpverlening
95%
Voorlichting en bewustwording
5%

Zo komen wij aan ons geld

Het geld dat we inzetten om onze doelen te bereiken komt voornamelijk van individuele donateurs (Friends), bedrijven die ons ondersteunen, institutionele donoren (zoals overheden en de EU), loterijen en andere not for profit organisaties (vooral stichtingen). Dank jullie wel!

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 50.344.952

Subsidies
57%
Particulieren
21%
Organisaties zonder winststreven
12%
Bedrijven
7%
Loterijen
3%
Verkopen en overig
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 6.167.056

Continuïteitsreserve
81%
Overige reserves
12%
Bestemmingsfondsen
7%