print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Akka´s Ganzenparadijs

Hulp bieden aan levende wezens (met name dieren), die mishandeld, met de dood óf in hun bestaan bedreigd worden in de ruimste zin deswoords
Info Sinds 1 juni 2017

Dit willen we oplossen

Het lijden van vele levende wezens (met name dieren) als gevolg van menselijk handelen. Falende menselijke denkbeelden die het voortbestaan of het welzijn en welbevinden van levende wezens dreigen aan te tasten.

Dit is waar we trots op zijn

Kenmerkend in onze werkwijze is dat wij dieren helpen door een conflictsituatie tussen mens en dier op te lossen. De dieren hierbij onderdak bieden en een nieuwe toekomst. Maar tegelijkertijd problemen bij de grond gaan oplossen, door middel van educatie en preventiemaatregelen.

Dit willen we bereiken
Direct hulp bieden aan levende wezens door ze uit benarde situaties te bevrijden en onderdak te bieden. Daarnaast het lijden en de oorzaken hiervan in kaart brengen én zo mogelijk de oorzaken weg te nemen om een veilige toekomst voor het levend wezen te creëren en te garanderen.
Dit gaven we uit in 2017 € 44.154
 • Maatschappelijk doel 92%
 • Wervingskosten 3%
 • Kosten administratie en beheer 5%
Zo bereiken we ons doel
 1. Opvangen van dieren in één van de 3 opvangcentra, in Dalen (Akka's Ganzenparadijs), Emmen (Akka's Stadsboerderij) en Spankeren (Dependance).
 2. Deelnemen en organiseren van hulpacties voor dieren in nood. Bijvoorbeeld: juli 2018 met vangen en vervoeren van de olievogels in Rotterdam
 3. Bewustwording creëren door educatie via onze opvangcentra, lezingen, politiek, Open Dagen, maar ook op markten willen we mensen informeren
 4. Herplaatsing van dieren, waardoor de opvang gewaarborgd blijft
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 40.447
 • Aankoop en beheer 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 76.367
 • Particulieren 35%
 • Organisaties zonder winststreven 39%
 • Overig 27%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 83.466
 • Continuïteitsreserve 100% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Dieren
Actief in België, Duitsland en Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl