Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Armoedefonds

Het Armoedefonds heeft tot doel het voorkomen, verzachten en bestrijden van armoede in Nederland.

Dit willen we oplossen

Er zijn in Nederland ca 1 miljoen mensen die dagelijks de gevolgen van armoede ondervinden. Samen verzachten we de gevolgen van armoede en zetten ons in om armoede in Nederland te stoppen. Wij geloven in een maatschappij waarin mensen elkaar steunen en voor elkaar zorgen.

Dit is waar we trots op zijn

Mede door het werk van het Armoedefonds neemt bewustwording over armoede in Nederland steeds verder toe. Hierdoor kunnen steeds beter en eerder mensen die in armoede leven worden geholpen en ondersteund. De site www.hulpbijarmoede.nl opgezet als eerste hulp aan mensen in armoede

Medewerkers
2 fte
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 april 2020

Dit willen we bereiken

Het Armoedefonds wil het liefst een wereld zonder armoede. Dat wil zij bereiken door samen te werken met overheid, maatschappij en individuen door onderzoek, voorlichting, alsmede ondersteuning van lokale initiatieven, die de (financiële en sociale) nood verlichten.

Dit gaven we uit in 2020

€ 2.003.249

Maatschappelijk doel
76%
Werving
14%
Beheer en administratie
10%

Zo bereiken we ons doel

1. Het geven van voorlichting en het doorbreken van het taboe op armoede.
2. Het steunen van en via (lokale) organisaties o.m. met kennis, geld, schoolspullenpassen, ouderen pakketten en menstruatiepakketten
3. Het bevorderen van en ondersteunen van (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van armoede in Nederland.
4. Initiërend, coördinerend en stimulerend zijn bij het verbeteren van het raamwerk waarbinnen de preventie en bestrijding plaats hebben.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.525.203

(Directe) dienst- en hulpverlening
70%
Voorlichting en bewustwording
29%
Overig
1%

Zo komen wij aan ons geld

door ondersteuning van donateurs en vermogensfondsen

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 2.455.755

Particulieren
79%
Organisaties zonder winststreven
15%
Bedrijven
7%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ -761.846

Continuïteitsreserve
- 100%