print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting de Wittenberg

Jongeren vormen om volgeling te zijn van Jezus Christus en dienstbaar te zijn aan mens en samenleving
Info Sinds 1 januari 2017

Dit willen we oplossen

Jongeren vinden moeilijk hun weg in een veel vragende maatschappij en bijna de helft ontwikkelt mede daardoor psychische klachten en verslavingen. Dit belemmert hen verantwoordelijkheid te nemen en zich betrokken te voelen bij maatschappelijke processen en bij de medemens.

Dit is waar we trots op zijn

Oud-studenten zijn betekenisvol op sleutelposities in kerk, jongerenwerk en in de maatschappij terecht gekomen.

Dit willen we bereiken
Door hen te helpen op sociaal, cognitief en affectief niveau hun mogelijkheden ontwikkelen (d.m.v. het geven van vorming, persoonlijke coaching en het deel uit maken van een christelijke leefgemeenschap) en hun verantwoordelijkheid in een complexe maatschappij op zich te nemen.
Dit gaven we uit in 2018 € 430.002
 • Maatschappelijk doel 75%
 • Wervingskosten 8%
 • Kosten administratie en beheer 18%
Zo bereiken we ons doel
 1. Tussenjaar Een Jaar Wittenberg (onderwijs) en ingaand februari 2020: tussenjaar Inside-out (vijf maanden).
 2. Persoonlijke en groepscoaching en mentoraat
 3. Stages (maatschappelijk, diaconaal, spiritueel, missionair)
 4. Interne leefgemeenschap van studenten en anderen.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 320.841
 • Educatie, opleidingen en cursussen 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 359.621
 • Particulieren 47%
 • Organisaties zonder winststreven 13%
 • Subsidies 3%
 • Overig 37%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 233.879
 • Continuïteitsreserve 37% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 58% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 5% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 8 fte
Vrijwilligers 15
Sector Religie en levensbeschouwing
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl