print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Bijbelschool de Wittenberg

Jongeren vormen om volgeling te zijn van Jezus Christus, dienstbaar te zijn aan mens en samenleving
Info Sinds 1 januari 2017

Dit willen we oplossen

Jongeren vinden moeilijk hun weg in een veel vragende maatschappij en bijna de helft ontwikkelt mede daardoor psychische klachten en verslavingen. Dit belemmert hen verantwoordelijkheid te nemen en zich betrokken te voelen bij maatschappelijke processen en bij de medemens.

Dit is waar we trots op zijn

Oud-studenten zijn betekenisvol op sleutelposities in kerk, jongerenwerk en in de maatschappij terecht gekomen.

Dit willen we bereiken
Door hen op sociaal, cognitief en affectief niveau hun mogelijkheden te helpen ontwikkelen (d.m.v. het geven van onderwijs, persoonlijke coaching en het deel uit maken van een christelijke leefgemeenschap) en hun verantwoordelijkheid in een complexe maatschappij op zich te nemen.
Dit gaven we uit in 2017 € 370.043
 • Maatschappelijk doel 72%
 • Wervingskosten 11%
 • Kosten administratie en beheer 17%
Zo bereiken we ons doel
 1. Tussenjaar Een Jaar Wittenberg (onderwijs)
 2. Persoonlijke en groepscoaching en mentoraat
 3. Stages (maatschappelijk/diaconaal/spiritueel/missionair)
 4. Interne leefgemeenschap van studenten en anderen.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 265.751
 • Educatie, opleidingen en cursussen 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 242.065
 • Particulieren 48%
 • Organisaties zonder winststreven 11%
 • Subsidies 4%
 • Overig 37%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 314.626
 • Continuïteitsreserve 44% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 43% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 13% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 9 fte
Vrijwilligers 11
Sector Religie en levensbeschouwing
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl