print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting de Wittenberg

Mensen vormen om volgeling van Jezus Christus te zijn en dienstbaar te zijn aan mens en samenleving.
Info Sinds 1 januari 2017

Dit willen we oplossen

In de huidige veeleisende maatschappij zijn steeds meer mensen op zoek naar rust, zingeving en verbondenheid met God en de mensen om hen heen. Jongeren willen weten wat ze willen en ontdekken wie ze zijn. Jongeren willen groeien in hun relatie met God en als volgeling van Jezus.

Dit is waar we trots op zijn

Al 50 jaar is de Wittenberg een plek waar mensen toegerust worden om dienstbaar te zijn. In deze periode heeft de Wittenberg 1500 christenen opgeleid uit 15 verschillende denominaties. Een groot aantal van hen vervult een sleutelpositie binnen de kerk of een hulporganisatie.

Dit willen we bereiken
Ons doel is dat de Wittenberg een plek is waar je jezelf, elkaar en God vindt. Dat mensen hier richting vinden voor hun toekomst, rust vinden bij God en ontdekken hoe zij concreet invulling kunnen geven aan hun geloof.
Dit gaven we uit in 2018 € 430.002
 • Maatschappelijk doel 75%
 • Wervingskosten 8%
 • Kosten administratie en beheer 18%
Zo bereiken we ons doel
 1. Leefgemeenschap. Wij bieden een plek waar mensen van 17-35 jaar samen wonen, geloven en gastvrijheid delen.
 2. Inside-out. Gedurende vijf maanden gaan jongeren van 17-24 jaar aan de slag met hun persoonlijke vragen, hun geloof en hun toekomst.
 3. Retraites. Wij bieden retraites aan waarin mensen rust vinden en in de stilte God kunnen zoeken.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 320.841
 • Educatie, opleidingen en cursussen 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 359.621
 • Particulieren 47%
 • Organisaties zonder winststreven 13%
 • Subsidies 3%
 • Overig 37%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 233.879
 • Continuïteitsreserve 37% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 58% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 5% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 8 fte
Vrijwilligers 15
Sector Religie en levensbeschouwing
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl