print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Bijbelvereniging

Het leven van zoveel mogelijk mensen (opnieuw) waarde geven, doordat het Evangelie kan worden gelezen in de eigen taal!
Info Sinds 1 oktober 2010

Dit willen we oplossen

De Bijbel is als cultuur- en geloofsboek van enorm grote betekenis geweest voor de mindset van de bevolking en voor onze taalontwikkeling. Daarnaast is de Bijbel een zingevingsboek pur sang! De Bijbel kan iemands leven ten goede veranderen en iemands eigenwaarde teruggeven.

Dit is waar we trots op zijn

Gevangenen zijn vaak beter gemotiveerd om de tijd na hun vrijlating niet te recidiveren. Inburgeraars leren sneller de taal, de cultuur en de (achtergrond van) de samenleving kennen. Minima zijn door de gratis verspreiding toch in staat zelf een Bijbel te 'bemachtigen'..

Dit willen we bereiken
Het (opnieuw) kennismaken met de Bijbel(se boodschap) draagt bij aan het terugkeren van waarden en normen in ons land. Die zijn vruchtbaar voor een menslievende houding en een evenwichtige en eerlijke beoordeling van veel maatschappelijke problemen.
Dit gaven we uit in 2018 € 348.282
 • Kosten administratie en beheer 8%
 • Wervingskosten 9%
 • Maatschappelijk doel 82%
Zo bereiken we ons doel
 1. Gratis verspreiding van jaarlijks vele tienduizenden Bijbeluitgaven in meer dan 75 talen.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 286.711
 • Voorlichting en bewustwording 4%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 96%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 331.876
 • Bedrijven 3%
 • Organisaties zonder winststreven 16%
 • Particulieren 82%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 83.946
 • Bestemmingsreserves 24% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Continuïteitsreserve 76% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 1 fte
Vrijwilligers 0
Sector Religie en levensbeschouwing
Actief in België en Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl