print PDF
CBF Erkenningspaspoort

COC

We zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s in Nederland en het buitenland.
Info Sinds 1 januari 2018

Dit willen we oplossen

COC Nederland komt op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s). We zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s in Nederland en het buitenland.

Dit is waar we trots op zijn

In 2017 vinden verkiezingen plaats.Tijdens COC's lijsttrekkersdebat weten we politieke partijen opnieuw te bewegen tot het tekenen van een Regenboog stembusakkoord. Op 10 oktober wordt het Regeerakkoord gepubliceerd met een ambitieuze parargraaf over LHBTI-gelijkheid

Dit willen we bereiken
We streven naar een wereld waar mensen zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken.
Dit gaven we uit in 2018 € 9.528.055
 • Maatschappelijk doel 89%
 • Wervingskosten 2%
 • Kosten administratie en beheer 8%
Zo bereiken we ons doel
 1. Versterken van maatschappelijke beweging om uitsluiting, discriminatie en geweld tegen te gaan en gelijke kansen en acceptatie te bevorderen
 2. Wetgeving, beleid en praktijk op nationaal en lokaal niveau te bevorderen die garanties biedt voor gelijke rechten en kansen.
 3. het in staat stellen van (groepen) mensen om de eigen situatie en die van anderen te verbeteren
 4. versterking internationale beweging en bevordering van borging bescherming fundamentele rechten in internationale instrumenten.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 8.514.530
 • Voorlichting en bewustwording 3%
 • Lobby en belangenbehartiging 97%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 9.867.776
 • Particulieren 2%
 • Bedrijven 0%
 • Subsidies 95%
 • Organisaties zonder winststreven 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 4.147.458
 • Continuïteitsreserve 42% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 15% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 42% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 39 fte
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in 7 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl