print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

COC

We zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s in Nederland en het buitenland.
Info Sinds 1 januari 2018

Dit willen we oplossen

COC Nederland komt op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s). We zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s in Nederland en het buitenland.

Dit is waar we trots op zijn

In 2017 vinden verkiezingen plaats.Tijdens COC's lijsttrekkersdebat weten we politieke partijen opnieuw te bewegen tot het tekenen van een Regenboog stembusakkoord. Op 10 oktober wordt het Regeerakkoord gepubliceerd met een ambitieuze parargraaf over LHBTI-gelijkheid

Dit willen we bereiken
We streven naar een wereld waar mensen zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken.
Dit gaven we uit in 2018 € 9.528.055
 • Maatschappelijk doel 89%
 • Beheer en administratie 8%
 • Werving 2%
Zo bereiken we ons doel
 1. Versterken van maatschappelijke beweging om uitsluiting, discriminatie en geweld tegen te gaan en gelijke kansen en acceptatie te bevorderen
 2. Wetgeving, beleid en praktijk op nationaal en lokaal niveau te bevorderen die garanties biedt voor gelijke rechten en kansen.
 3. het in staat stellen van (groepen) mensen om de eigen situatie en die van anderen te verbeteren
 4. versterking internationale beweging en bevordering van borging bescherming fundamentele rechten in internationale instrumenten.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 8.514.530
 • Lobby en belangenbehartiging 97%
 • Voorlichting en bewustwording 3%
Zo komen wij aan ons geld
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 9.867.776
 • Subsidies 95%
 • Particulieren 2%
 • Organisaties zonder winststreven 2%
 • Bedrijven 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 4.147.458
 • Bestemmingsfondsen 42%
 • Continuïteitsreserve 42%
 • Bestemmingsreserves 15%
Medewerkers Info 39 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Welzijn
Doelgroepen LHTB
Actief in 7 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl