print PDF
CBF Erkenningspaspoort

De Regenboog Groep

Stimuleert de ontwikkeling van Amsterdammers in (sociale) armoede. Met meer dan 1.000 vrijwilligers helpen wij wie geen helper heeft.
Info Sinds 1 januari 1999

Dit willen we oplossen

Er is een grote groep mensen die leeft in (sociale) armoede en/of sociale uitsluiting ervaart en die niet actief kan deelnemen aan de maatschappij.

Dit is waar we trots op zijn

Met behulp van ruim 1.000 vrijwilligers is De Regenboog Groep jaarlijks in staat om 7.000 mensen in Amsterdam een perspectief te bieden op een menswaardig bestaan.

Dit willen we bereiken
Wij streven naar een maatschappij waarin mensen met rijkdom en mensen in (sociale) armoede met elkaar samenleven en -werken. Waarin mensen betrokken zijn bij elkaars leven en elkaar versterken. Waar niemand zich verloren hoeft te voelen.
Dit gaven we uit in 2018 € 13.982.790
 • Wervingskosten 2%
 • Kosten administratie en beheer 8%
 • Maatschappelijk doel 90%
Zo bereiken we ons doel
 1. Inloophuizen, waar dak- en thuislozen worden voorzien in basisbehoeften, zoals gezond eten, schone kleding, een douche en een goed gesprek.
 2. Hulpverlening, gericht op onderdak vinden, inkomen verkrijgen, schulden verminderen en indien van toepassing repatriëring.
 3. Werk & Activering: het bieden van arbeidsmatige dagbesteding richting werk. Hierbij wordt de mogelijkheid tot scholing geboden.
 4. Buddy/Maatjes: vrijwilligers bieden ondersteuning o.a. aan mensen met ernstige psychiatrische-, schulden- en/of verslavingsproblematiek.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 12.583.104
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 14.078.890
 • Bedrijven 1%
 • Particulieren 3%
 • Organisaties zonder winststreven 6%
 • Overig 27%
 • Subsidies 64%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 3.733.006
 • Bestemmingsfondsen 9% Bestemming door de gever bepaald.
 • Continuïteitsreserve 91% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 137 fte
Vrijwilligers 1.000
Sector Welzijn
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl