Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


DierenLot

Voorkomen en aanpakken van onnodig lijden van gezelschap en natuurdieren (in Nederland) samen met diverse partners en stakeholders

Dit willen we oplossen

Voorkomen van onnodig lijden van gezelschap en natuurdieren (in Nederland)

Dit is waar we trots op zijn

Samen met onze ruim 250.000 donateurs en 340.000 volgers ondersteunen we zo'n 250 dierenhulporganisaties in Nederland. Er zijn landelijke dagen dierenhulpverlening met ruim 2.500 bezoekers en er rijden 175 dierenambulances van DierenLot.

Medewerkers
14 fte
Vrijwilligers
0
Sector Dieren
Doelgroepen
Actief in
Nederland en Nederlandse Antillen

Sinds 1 juli 2018

Dit willen we bereiken

Een wereld zonder dierenleed

Dit gaven we uit in 2021

€ 15.398.441

Maatschappelijk doel
80%
Werving
14%
Beheer en administratie
6%

Zo bereiken we ons doel

1. Het Nederlands publiek bewust(er) maken omtrent aanschaf van en omgang met dieren en zonodig in actie (laten) komen tegen dierenleed
2. Versterken en ondersteunen van lokale en regionale dierenhulporganisaties met kennis, netwerk, middelen, geld en lokale contacten
3. Politiek en overheden helpen met het verminderen/voorkomen van dierenleed en het ondersteunen van lokale dierenhulporganisaties
4. Het vergroten van kennis bij stakeholders door middel van kenniscentra en wetenschap voor beter beleid en effectievere praktijk

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 12.353.328

(Directe) dienst- en hulpverlening
66%
Voorlichting en bewustwording
31%
Lobby en belangenbehartiging
2%
Overig
1%

Zo komen wij aan ons geld

Door de ondersteuning van vele donateurs

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 18.701.136

Particulieren
79%
Bedrijven
12%
Loterijen
8%
Verkopen en overig
1%
Organisaties zonder winststreven
1%
Subsidies
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 6.135.438

Bestemmingsreserves
75%
Continuïteitsreserve
24%
Bestemmingsfondsen
1%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?