print PDF
CBF Erkenningspaspoort

DierenLot

Voorkomen en aanpakken van onnodig lijden van gezelschap en natuurdieren (in Nederland) samen met diverse partners en stakeholders
Info Sinds 1 juli 2018

Dit willen we oplossen

Voorkomen van onnodig lijden van gezelschap en natuurdieren (in Nederland)

Dit is waar we trots op zijn

Samen met onze 165.000 donateurs en 350.000 volgers ondersteunen we zo'n 250 dierenhulporganisaties in Nederland. Er zijn landelijke dagen dierenhulpverlening met ruim 2.000 bezoekers en er rijden ruim 160 dierenambulances van DierenLot.

Dit willen we bereiken
Een wereld zonder dierenleed
Dit gaven we uit in 2018 € 7.324.132
 • Kosten administratie en beheer 8%
 • Wervingskosten 14%
 • Maatschappelijk doel 78%
Zo bereiken we ons doel
 1. Het Nederlands publiek bewust(er) maken omtrent aanschaf van en omgang met dieren en zonodig in actie (laten) komen tegen dierenleed
 2. Versterken en ondersteunen van lokale en regionale dierenhulporganisaties met kennis, netwerk, middelen, geld en lokale contacten
 3. Politiek en overheden helpen met het verminderen/voorkomen van dierenleed en het ondersteunen van lokale dierenhulporganisaties
 4. Het vergroten van kennis bij stakeholders door middel van kenniscentra en wetenschap voor beter beleid en effectievere praktijk
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 5.708.742
 • Overig 3%
 • Lobby en belangenbehartiging 4%
 • Voorlichting en bewustwording 36%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 57%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 7.816.355
 • Overig 1%
 • Loterijen 7%
 • Bedrijven 18%
 • Particulieren 74%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 995.131
 • Bestemmingsreserves 6% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Continuïteitsreserve 94% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 11 fte
Vrijwilligers 0
Sector Dieren
Actief in Nederland en Nederlandse Antillen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl