Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Friendship Foundation

Middels onderwijs, arbeidsparticipatie en voorlichting willen wij mensen met een beperking laten integreren in Sri Lanka.

Dit willen we oplossen

Mensen met een beperking zijn in Sri Lanka een achtergestelde doelgroep. Onderwijs is vaak niet voorhanden. Een plek in de maatschappij is niet vanzelfsprekend. Werk&inkomen is moeilijk te realiseren. Wij werken aan een samenleving waarin iedereen meedoet en ieders talent telt.

Dit is waar we trots op zijn

Friendship Foundation vindt het fantastisch om te zien dat dankzij onze multidisciplinaire opvang, arbeidsparticipatie training en voorlichtingsprogramma's, families, met een gehandicapt gezinslid, een betere financiële en sociale positie krijgen.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Sri Lanka

Sinds 1 januari 2018

Dit willen we bereiken

Wij werken aan een gemeenschap waar mensen met een beperking geaccepteerd worden. Dit doen we door zorg en onderwijs mogelijk te maken. We faciliteren beroepsopleiding én bieden ondersteuning bij het opzetten van een eigen bedrijf.

Dit gaven we uit in 2021

€ 63.624

Maatschappelijk doel
91%
Beheer en administratie
5%
Werving
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Wij bieden dagopvang aan thuiswonende, ernstig gehandicapte kinderen, zodat ouders kunnen werken.
2. Voor kinderen met een lichte beperking bieden we speciaal onderwijs. Zelfredzaamheid en sociaal-emotionele ontwikkeling heeft de prioriteit.
3. Wij bieden praktijkonderwijs en beroepsopleiding aan mensen met een beperking. Werk&Inkomen biedt toekomst.
4. Wij behartigen de belangen van onze deelnemers en geven voorlichting aan de lokale gemeenschap om tot een inclusieve samenleving te komen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 57.833

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Wij zijn onze particuliere donateurs, vermogensfondsen, Wilde Ganzen, service clubs en scholen dankbaar voor hun financiële ondersteuning. In Sri Lanka hebben wij een lokale fondsenwervend beleid opgesteld, zodat de projecten financieel steeds onafhankelijker worden.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 182.539

Organisaties zonder winststreven
89%
Particulieren
11%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 225.463

Bestemmingsfondsen
100%
Overige reserves
- 0%