print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Equal Opportunity Fund Ghana

Steun bieden die er toe doet in een van de armste regio's in Ghana. Zodanig dat de mensen in de toekomst voor zichzelf kunnen zorgen.
Info Sinds 1 oktober 2016

Dit willen we oplossen

Samen met de lokale bevolking werken we aan de problemen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, (drink)water en werkgelegenheid. Onderwijs is de belangrijkste ingang om de sociale en economische situatie te verbeteren. Na de opstartfase kunnen de mensen zelfstandig verder.

Dit is waar we trots op zijn

Draagvlak en vertrouwen in Ghana omdat mensen zelf projecten indienen die na de opstartfase zelfstandig verder kunnen. Draagvlak en vertrouwen bij donateurs en vrijwilligers, samenwerking met Wilde Ganzen, onze landelijke goede naam en in 2020 de viering van ons 30-jarig jubileum

Dit willen we bereiken
Verbetering en toegang tot onderwijs en scholing met speciale aandacht voor kansarmen zoals meisjes, vrouwen en gehandicapten. Aandacht voor onderwijs kan niet los worden gezien van aandacht voor gezondheidszorg, water, microkrediet en werkgelegenheid, met name in de landbouw.
Dit gaven we uit in 2018 € 71.394
 • Maatschappelijk doel 97%
 • Wervingskosten 1%
 • Kosten administratie en beheer 2%
Zo bereiken we ons doel
 1. Nieuwbouw / renovatie van scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, studiebeurzen universiteit, ontwikkelen en aanschaf lesmateriaal.
 2. Accommodatie voor kinderen met een beperking om hen uit hun isolement te halen. Met groententuin, dagactiviteiten en speciaal onderwijs.
 3. Verbetering van gezondheidszorg met Health Centre. Uitbreiding Bone Setters Clinic met reguliere zorg en opleiding van verpleegkundigen.
 4. Sanitaire voorzieningen, schoon (drink)water, ontwikkeling economische activiteiten m.n. voor landbouw en microkrediet voor vrouwengroepen.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 69.254
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 95.182
 • Particulieren 97%
 • Subsidies 3%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 246.369
 • Overige reserves 35% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 65% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Ghana
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl