Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Equal Opportunity Fund Ghana

Wij bieden hulp die er toe doet in de Upper West Region in Ghana zodat de mensen in de toekomst voor zichzelf kunnen zorgen.

Dit willen we oplossen

Samen met de lokale bevolking steunen we projecten voor onderwijs, gezondheidszorg, landbouw, (drink)water en werkgelegenheid. Onderwijs is de belangrijkste ingang om de sociale en economische situatie te verbeteren. Na de opstartfase kunnen de mensen in Ghana zelfstandig verder.

Dit is waar we trots op zijn

Projectaanvragen worden ingediend door onze lokale partners. Zij hebben de kennis, ervaring en deskundigheid die nodig is. Dat schept verbondenheid en biedt een reƫle mogelijkheid dat een afgerond project zonder verdere steun van EOF kan worden gecontinueerd.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Ghana

Sinds 1 oktober 2016

Dit willen we bereiken

Verbetering van en toegang tot onderwijs en scholing met speciale aandacht voor kansarmen: meisjes, vrouwen en gehandicapten. Aandacht voor onderwijs kan niet los worden gezien van aandacht voor gezondheidszorg, water, microkredieten en werkgelegenheid, met name in de landbouw.

Dit gaven we uit in 2021

€ 59.034

Maatschappelijk doel
94%
Beheer en administratie
6%

Zo bereiken we ons doel

1. Door nieuwbouw/renovatie van scholen en voortgezet onderwijs, studiebeurzen voor universiteit, ontwikkelen en aanschaf van lesmateriaal
2. Aandacht voor speciaal onderwijs voor kinderen met 'n beperking, dagactiviteiten en groententuin om hen uit hun isolement te halen.
3. Verbetering van gezondheidszorg o.a. door uitbreiding van de Bone Setters Clinic met reguliere zorg en opleiding van verpleegkundigen.
4. Betere sanitaire voorzieningen, schoon water, ontwikkeling economische activiteiten o.a. door landbouw en microkrediet voor vrouwengroepen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 55.571

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Alles gaat om vertrouwen. Onze donateurs weten dat hun donaties door Wilde Ganzen worden vermeerderd en inkomsten door EOF zorgvuldig worden besteed. Wij sluiten ons aan bij wat de mensen in Ghana zelf belangrijk vinden zodat zij in de toekomst op eigen benen kunnen staan.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 45.257

Particulieren
93%
Subsidies
7%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 252.873

Bestemmingsfondsen
63%
Overige reserves
37%