Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


EpilepsieNL

Een wereld zonder epilepsie

Dit willen we oplossen

In Nederland hebben 200.000 mensen epilepsie. Mensen met epilepsie kunnen op ieder moment door een aanval worden overvallen. Wij willen de invloed van epilepsie op iemands leven beperken. Daarom zetten we ons in voor goede behandeling en begeleiding van mensen met epilepsie.

Dit is waar we trots op zijn

We kunnen het verschil maken in het leven van mensen met epilepsie. Bij tweederde van deze mensen is de epilepsie onder controle, mede dankzij door ons gefinancierd wetensch. onderzoek. We geven goede voorlichting en verbeteren de kwaliteit van leven voor mensen met epilepsie.

Medewerkers
17 fte
Vrijwilligers
0
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Gezondheid
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 1997

Dit willen we bereiken

We willen epilepsie voor meer mensen onder controle brengen. Dat doen we door onderzoek naar deze grillige aandoening te financieren. Daarnaast ondersteunen we ook op andere manieren. Bijvoorbeeld met goede en betrouwbare voorlichting via diverse kanalen.

Dit gaven we uit in 2020

€ 2.849.110

Maatschappelijk doel
59%
Werving
29%
Beheer en administratie
12%

Zo bereiken we ons doel

1. We financieren wetenschappelijk onderzoek. Zo komen we meer te weten over de oorzaak van epilepsie en werken we toe naar een oplossing.
2. We geven goede en betrouwbare voorlichting aan iedereen die vragen heeft over de aandoening.
3. We organiseren Epilepsie Cafés waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en informatie kunnen krijgen.
4. Aanbod zorg optimaliseren

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.672.288

Voorlichting en bewustwording
37%
Onderzoek
31%
(Directe) dienst- en hulpverlening
20%
Recreatie, sport en wensvervulling
13%

Zo komen wij aan ons geld

Baten van particulieren (collecte, donaties, giften en nalatenschappen), bedrijven en Postcode-/VriendenLoterij.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 2.355.696

Particulieren
58%
Loterijen
29%
Subsidies
8%
Organisaties zonder winststreven
5%
Verkopen en overig
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 3.782.303

Continuïteitsreserve
53%
Overige reserves
25%
Bestemmingsreserves
15%
Bestemmingsfondsen
7%