print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Hart voor Kinderen

Verlaten en kwetsbare kinderen in moeilijke levensomstandigheden kansen bieden op een beter leven
Info Sinds 1 januari 2017

Dit willen we oplossen

De vicieuze cirkel van armoede van kinderen in moeilijke levensomstandigheden landen als Haïti, Oeganda en Zuid-Afrika doorbreken.

Dit is waar we trots op zijn

Dat er in het tienjarig bestaan van de stichting al vele kinderen geholpen zijn en er door de korte lijntjes van de organisatie snel en adequaat hulp geboden kan worden.

Dit willen we bereiken
Door kinderen op te nemen in gezinnen, en ze naar school te sturen of als ze niet opgenomen kunnen worden in een gezin, op een kostschool te plaatsen. Zo kunnen ze, d.m.v. goed en gedegen onderwijs, bouwen aan een toekomst en later het verschil maken voor hun omgeving en gezin.
Dit gaven we uit in 2018 € 913.562
 • Kosten administratie en beheer 5%
 • Wervingskosten 18%
 • Maatschappelijk doel 77%
Zo bereiken we ons doel
 1. Kindsponsoring
 2. Gezinssponsoring
 3. Schoolsponsoring
 4. Eenmalige acties
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 703.861
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 796.509
 • Overig 0%
 • Organisaties zonder winststreven 7%
 • Bedrijven 12%
 • Particulieren 81%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 309.435
 • Bestemmingsreserves 1% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Continuïteitsreserve 8% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsfondsen 91% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 2 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 11 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl