Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Hulp voor Helden - stichting KPPR

Welzijn van militair/veteraan/thuisfront; erkenning, waardering en steun voor hen die zich inzetten voor onze vrede, vrijheid en veiligheid.

Dit willen we oplossen

Als wij als samenleving aan anderen vragen om offers te brengen voor onze gezamenlijke vrede, vrijheid en veiligheid dan moeten wij deze offers erkennen, waarderen en steunen. Daar waar dit in het gedrang komt of ontbreekt, daar zetten wij ons in.

Dit is waar we trots op zijn

Elke samenleving ontwikkelt steeds nieuwe wensen en behoeften. Voor een deel zal zij daarin zelf voorzien, maar voor een deel niet. Al bijna 150 jaar zetten wij ons succesvol in voor dat deel van het welzijn van militairen/ veteranen/ thuisfront, waarin (nog) niet wordt voorzien.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
3
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 december 2016

Dit willen we bereiken

We streven naar een situatie waarin militairen, veteranen en hun thuisfront zich door hun omgeving gezien, gewaardeerd en gesteund voelen. Vanaf hun allereerste opleiding tot aan het verlaten van de dienst én alle jaren daarna.

Dit gaven we uit in 2021

€ 448.535

Maatschappelijk doel
63%
Beheer en administratie
23%
Werving
14%

Zo bereiken we ons doel

1. Met vaste projecten als Veteranenhond, MissionKit en Nuldelijns ondersteuning bij Echos Homes, voorzien wij in directe steunbehoefte.
2. We zoeken actief de (tijdelijke) samenwerking met bestaande (kleinschalige) initiatieven om krachten te bundelen.
3. We initiëren en stimuleren activiteiten waarmee de trots van militairen, veteranen en thuisfront actief kan worden aangewakkerd.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 281.735

(Directe) dienst- en hulpverlening
75%
Voorlichting en bewustwording
25%

Zo komen wij aan ons geld

Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door onze particuliere donateurs (vaste en eenmalige giftgevers), zakelijke sponsors en kerken. Indien beschikbaar, aangevuld met subsidies.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 876.537

Particulieren
100%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 978.326

Overige reserves
41%
Bestemmingsreserves
34%
Continuïteitsreserve
26%