print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Hulp voor Helden

Alle Nederlandse militairen, veteranen en hun thuisfront krijgen voldoende aandacht, erkenning en noodzakelijke steun van de samenleving.
Info Sinds 1 december 2016

Dit willen we oplossen

Onze visie: Alle Nederlandse militairen, veteranen en hun thuisfront krijgen voldoende aandacht, erkenning en noodzakelijke steun van de samenleving.

Dit is waar we trots op zijn

Project Veteranenhond: met de steun van onze donateurs zijn er meer dan 30 PTSS-hulphonden geplaatst die het leven en welzijn van getraumatiseerde veteranen significant verlichten en verbeteren.

Dit willen we bereiken
Wij willen bereiken dat alle militairen en veteranen onze organisatie kennen - en weten dat de samenleving hen (mede) via ons werk erkenning en waardering en noodzakelijke steun geeft.
Dit gaven we uit in 2018 € 312.853
 • Wervingskosten 16%
 • Kosten administratie en beheer 26%
 • Maatschappelijk doel 58%
Zo bereiken we ons doel
 1. Via nieuwsbrieven, website en andere kanalen roepen wij de samenleving op om aandacht, erkenning en steun te geven aan de doelgroep.
 2. Project MissionKit: alle militairen die op missie gaan en hun thuisfront krijgen een nuttige blijk van betrokkenheid mee.
 3. Wij betalen de plaatsing van een PTSS-hulphond bij uitbehandelde getraumatiseerde veteranen.
 4. Wij dragen bij aan het landelijk nuldelijnsondersteuningsnetwerk dat steun geeft aan veteranen in problemen.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 181.921
 • Voorlichting en bewustwording 32%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 68%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 322.317
 • Subsidies 5%
 • Particulieren 95%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 319.297
 • Bestemmingsreserves 2% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 40% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Continuïteitsreserve 59% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl