Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Humanitas

Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vormgeven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.

Dit willen we oplossen

Voor mensen die tijdelijk niet de juiste mogelijkheden hebben om hun leven op eigen kracht in te richten is Humanitas er; om hen een steuntje in de rug te geven en daarmee de gereedschappen aan te reiken waarmee ze zelf hun problemen kunnen aanpakken.

Dit is waar we trots op zijn

Uit intern onderzoek blijkt dat de vrijwilliger een positieve impact heeft op de zelfredzaamheid van deelnemers. Respondenten geven aan dat ze weten waar ze terecht kunnen voor hulp en advies en zeggen meer dingen zelf op te kunnen lossen door hulp van vrijwilligers.

Medewerkers
282 fte
Vrijwilligers
19.086
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2005

Dit willen we bereiken

Uit onderzoek blijkt dat het werk van Humanitas mensen zelfredzamer maakt, een grote preventieve werking heeft op beroepsmatige hulpverlening, kans op terugval vermindert en zwaardere (beroepsmatige) hulpverlening voorkomt.

Dit gaven we uit in 2021

€ 27.638.989

Maatschappelijk doel
82%
Beheer en administratie
17%
Werving
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Humanitas biedt met verschillende activiteiten ondersteuning op het gebied van Thuisadministratie, Armoede en Schulden
2. Humanitas biedt met verschillende activiteiten ondersteuning op het gebied van Opvoeden en Opgroeien
3. Humanitas biedt met verschillende acitiviteiten ondersteuning op het gebied van Eenzaamheid en Verlies

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 22.645.214

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Het grootste deel van onze inkomsten bestaat uit (gemeentelijke) subsidies. Een substantiƫle bijdrage ontvangen wij van de Nationale Postcode Loterij. Daarnaast ontvangen we steun van de Vriendenloterij, een groot aantal vermogens- en institutionele fondsen, leden en donateurs.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 28.210.175

Subsidies
68%
Loterijen
17%
Organisaties zonder winststreven
10%
Particulieren
3%
Verkopen en overig
2%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 9.006.463

ContinuĆÆteitsreserve
50%
Bestemmingsreserves
28%
Bestemmingsfondsen
22%