print PDF
CBF Erkenningspaspoort

International Campaign for Tibet

ICT zet zich in voor mensenrechten en democratische vrijheden in Tibet door middel van politieke lobby en publieke campagnes.
Info Sinds 1 januari 2005

Dit willen we oplossen

De systematische onderdrukking en schending van mensenrechten van het Tibetaanse volk in Tibet door de Chinese bezetters.

Dit is waar we trots op zijn

ICT's acties geven het door China monddood gemaakte Tibetaanse volk een stem. Door ICT krijgt de situatie in Tibet brede steun bij de VN, EU, nationale regeringen en het algemene publiek. ICT geeft het Tibetaanse volk hoop op een betere toekomst.

Dit willen we bereiken
Het Tibetaanse volk moet in vrijheid haar eigen toekomst kunnen bepalen. ICT wil het onrecht en de wreedheden die het Tibetaanse volk door China worden aangedaan een halt toeroepen.
Dit gaven we uit in 2018 € 1.474.467
 • Kosten administratie en beheer 10%
 • Wervingskosten 17%
 • Maatschappelijk doel 73%
Zo bereiken we ons doel
 1. Lobbyen bij de VN, de EU en de nationale overheden, waaronder de Nederlandse.
 2. Mobiliseren van het maatschappelijk middenveld, de media en het publiek door middel van publiekscampagnes.
 3. Samenwerken met Tibetaanse organisaties en voormalige Tibetaanse politieke gevangenen.
 4. Versterken en uitbreiden van de strategische samenwerking met mensenrechtenorganisaties om de impact van ICT’s werk te optimaliseren.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 1.069.807
 • Voorlichting en bewustwording 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 1.178.250
 • Overig 0%
 • Particulieren 100%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 1.600.247
 • Bestemmingsreserves 19% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Continuïteitsreserve 81% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 5 fte
Vrijwilligers 23
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 42 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl