Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


IT4Kids

IT4Kids zamelt hardware in en doneert de waarde hiervan aan projecten die fysiek of financieel beperkte kinderen een (sport)kans geven.

Dit willen we oplossen

1 op de 8 kinderen in Nederland mist de kans door financiële beperkingen om te sporten en 97% in de aandachtwijken beweegt te weinig. 70% van de kinderen met een fysieke handicap geeft aan eenzaam te zijn. Samen creëren wij (sport)kansen, zodat kinderen #skills4life ontwikkelen.

Dit is waar we trots op zijn

IT4Kids heeft 9 projecten van Nederlandse goede doelen ondersteund, die kinderen een duurzame sportkans heeft gegeven die dat om fysieke of financiële beperkingen niet hebben. Dit zijn 4470 sportkansen met 17.989 ingezamelde devices.

Medewerkers
2 fte
Vrijwilligers
2
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2021

Dit willen we bereiken

In 2030 willen wij dat alle kinderen die (om fysieke of financiële redenen) niet kunnen sporten, de kans hebben om te kunnen participeren in sport.

Dit gaven we uit in 2021

€ 626.954

Maatschappelijk doel
62%
Werving
35%
Beheer en administratie
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Awareness creëren voor 2 belangrijke aandachtspunten: Sport & Bewegen en het Milieu, de circulaire IT.
2. Samenwerking met 7 tot 9 vaste goede doelen met projecten die kinderen een duurzame (sport)kans geven.
3. Binden aan en verdiepen van samenwerkingen met goede doelen en het netwerk.
4. Bedrijven activeren om hardware te doneren en het organiseren van (fundraising) evenementen met voorlichting over IT4Kids.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 391.838

(Directe) dienst- en hulpverlening
88%
Voorlichting en bewustwording
12%

Zo komen wij aan ons geld

IT4Kids ontvangst haar baten voornamelijk uit het bedrijfsleven via (hardware)donaties, particuliere donaties en eigen fondsenwervende activiteiten, zoals het jaarlijkse fundraising gala (in 2021 hebben wij een alternatief fundraising event georganiseerd)

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 657.493

Bedrijven
98%
Particulieren
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 267.769

Continuïteitsreserve
56%
Bestemmingsreserves
44%