print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Johan Cruyff Foundation

Ons doel is zoveel mogelijk kinderen de ruimte te geven om te sporten met speciale aandacht voor kwetsbare kinderen en duurzaamheid.
Info Sinds 1 januari 2006

Dit willen we oplossen

We zetten ons in voor kinderen waarvan het minder vanzelfsprekend is dat ze kunnen sporten en spelen. De trend is dat kinderen: - inactiever worden - meer binnen achter een scherm zitten - minder veilige ruimte hebben om te sporten/spelen - opgroeien in een complexe maatschappij

Dit is waar we trots op zijn

We hebben sinds 1997 al meer dan 650 veilige ruimtes gecreëerd waarbij we meer dan 150.000 kinderen per week ontwikkelen dmv sport en spel wereldwijd.

Dit willen we bereiken
We willen meer ruimte bieden zodat kinderen ervaren dat sporten en spelen leuk is. Als je daar vroeg mee begint, is de kans groot dat een kind ook de rest van zijn leven blijft bewegen. En kinderen die meer bewegen zijn gelukkiger, doen het beter op school en in de maatschappij.
Dit gaven we uit in 2018 € 5.533.452
 • Kosten administratie en beheer 2%
 • Wervingskosten 16%
 • Maatschappelijk doel 82%
Zo bereiken we ons doel
 1. Ondersteuning van projecten voor kinderen met een handicap.
 2. Aanleg van (Speciale) Cruyff Courts om een veilige plek te bieden, waarop ook het programma Heroes of the Cruyff Courts wordt gedraaid.
 3. Realisatie van Schoolplein14 bij (speciaal) basisonderwijs.
 4. Organisatie/ondersteuning van sportevenementen voor jeugd (Open Dag, Cruyff Courts 6vs6, AZC Tour)
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 4.560.334
 • Voorlichting en bewustwording 13%
 • Recreatie, ontspanning en vakanties 87%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 5.735.420
 • Overig 0%
 • Subsidies 1%
 • Particulieren 4%
 • Organisaties zonder winststreven 21%
 • Bedrijven 32%
 • Loterijen 42%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 3.729.781
 • Overige reserves 3% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsreserves 21% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 25% Bestemming door de gever bepaald.
 • Continuïteitsreserve 51% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 18 fte
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in 20 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl