Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Koninklijke Hondenbescherming

Een beter leven met en voor de hond!

Dit willen we oplossen

Mishandeling en/of verwaarlozing van honden, onder andere door te voorkomen dat mensen te weinig doordacht een hond of meerdere honden aanschaffen. We willen voorkomen dat honden een probleem zijn voor de mens en samenleving.

Dit is waar we trots op zijn

Opvang van oudere honden van mensen die door omstandigheden niet goed (meer) voor het dier kunnen zorgen. De opgebouwde expertise op vele terreinen, denk aan kennis op gedrag, fokken, hondenscholen, losloopgebieden, gevaarlijke of lastige honden, hondenhandel, et cetera.

Medewerkers
4 fte
Vrijwilligers
0
Sector Dieren
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 augustus 2006

Dit willen we bereiken

De Koninklijke Hondenbescherming gelooft dat samenleven tussen mens en hond beter kan en moet. Daarom is haar missie welzijn van honden in Nederland te vergroten en verantwoord hondenbezit te stimuleren, zodat voor de hond, de hondenbezitter en de omgeving het leven rijker wordt.

Dit gaven we uit in 2021

€ 809.829

Maatschappelijk doel
61%
Werving
20%
Beheer en administratie
19%

Zo bereiken we ons doel

1. We vangen honden op die anders tussen de wal en het schip dreigen te raken. We maken de hond (weer) gezond en zoeken dan een nieuw thuis.
2. We doen voorstellen aan de overheid en gemeentes om wet- en regelgeving ten aanzien van hondenwelzijn verder te verbeteren.
3. Voorlichting staat aan de basis van hondenwelzijn. Met kennisopbouw en -verspreiding zorgen we dat mensen meer over honden weten.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 496.643

Voorlichting en bewustwording
39%
(Directe) dienst- en hulpverlening
36%
Lobby en belangenbehartiging
25%

Zo komen wij aan ons geld

We ontvangen contributie van onze leden, donatiegeld voor onder andere onze senioren honden. Verder hebben we periodieke schenkers, ontvangen we geld uit legaten en nalatenschappen en winst uit beleggingen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 285.617

Particulieren
98%
Verkopen en overig
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 9.156.553

Bestemmingsreserves
87%
Continuïteitsreserve
13%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?