print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Krajicek Foundation

De Krajicek Foundation wil dat alle kinderen en jongeren sociaal veilig en sportief kunnen opgroeien.
Info Sinds 1 juli 2005

Dit willen we oplossen

Wij zetten ons in tegen groeiende bewegingsarmoede. In Nederland zijn er ruim 400.000 kinderen die in gezinnen leven waar er onvoldoende financiële middelen zijn om te kunnen sporten. Eén van de gevolgen is dat slechts 3% van kinderen in aandachtswijken voldoende beweegt.

Dit is waar we trots op zijn

Jongeren die positief opvallen, komen in aanmerking voor een studiebeurs. In ruil daarvoor organiseren zij ten minste 100 uur aan activiteiten op Krajicek Playgrounds. Sinds 2006 hebben wij bijna 1.800 studiebeurzen uitgereikt en zijn er nu 185 Krajicek Scholarshippers actief.

Dit willen we bereiken
Wij begeleiden en motiveren kinderen in Nederlandse aandachtswijken om dicht bij huis met elkaar te spelen en te sporten. Op sociaal veilige speelplekken leggen we een sportieve basis voor de jeugd en dragen we bij aan de positieve ontwikkeling van jongeren uit aandachtswijken.
Dit gaven we uit in 2018 € 2.572.964
 • Kosten administratie en beheer 3%
 • Wervingskosten 10%
 • Maatschappelijk doel 88%
Zo bereiken we ons doel
 1. 1. Aanbieden van breed ontwikkelingstraject d.m.v. Krajicek Scholarshipprogramma
 2. 2. Intensieve samenwerking met sportleiders op Playgrounds om zodoende het beste uit henzelf, Scholarshippers en kinderen te halen
 3. 3. Aanleg van nieuwe Krajicek Playgrounds in aandachtswijken waardoor steeds meer kinderen onder begeleiding kunnen sporten en spelen
 4. 4. Samen met buurtbewoners de sociale cohesie bevorderen waarbij Playgrounds de plek in de buurt zijn waar iedereen zich welkom voelt
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 2.258.590
 • Recreatie, ontspanning en vakanties 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 1.888.622
 • Particulieren 3%
 • Organisaties zonder winststreven 9%
 • Bedrijven 13%
 • Overig 14%
 • Subsidies 28%
 • Loterijen 34%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 1.851.644
 • Overige reserves 8% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 35% Bestemming door de gever bepaald.
 • Continuïteitsreserve 57% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 8 fte
Vrijwilligers 100
Sector Welzijn
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl