print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Leprazending

Ons doel: leprabesmetting stoppen binnen nu en 15 jaar. En zolang het nodig is, helpen we mensen met lepra hun leven te herstellen.
Info Sinds 1 januari 2000

Dit willen we oplossen

Wij gáán voor een lepravrije wereld. Elke 2 minuten krijgt iemand de diagnose lepra. De leprabacterie tast huid en zenuwen aan en leidt tot verminking en handicaps. Wij willen leprapatiënten helpen een waardig leven op te bouwen.

Dit is waar we trots op zijn

Leprapatiënten worden vaak door familie, buren en overheden in deze landen vergeten, genegeerd of buitengesloten. We zijn er trots op dat wij samen met onze donateurs oog voor hen hebben en hen helpen hun leefsituatie daadwerkelijk verbeteren. Samen stoppen we lepra.

Dit willen we bereiken
Geen leprabesmetting meer in 2035! Van daaruit werken we toe naar een wereld zonder lepra – geen handicaps en geen discriminatie meer. Zolang het nodig is, helpen we leprapatiënten hun leven te herstellen.
Dit gaven we uit in 2019 € 2.105.751
 • Beheer en administratie 7%
 • Werving 23%
 • Maatschappelijk doel 70%
Zo bereiken we ons doel
1. Het stoppen van overdracht van lepra door snelle opsporing en behandeling van leprapatiënten en preventieve behandeling van naasten.
2. Zorg en behandeling van de gevolgen en complicaties door lepra, hersteloperaties, hulpmiddelen bij handicaps.
3. Bestrijding van discriminatie, sociale en economische hulp om een zelfstandig en waardig leven in de maatschappij mogelijk te maken.
4. We geven hygiënetrainingen, voorlichting, scholing en werken samen met overheden en andere organisaties.
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 1.474.560
 • Voorlichting en bewustwording 30%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 70%
Zo komen wij aan ons geld
Derden en subsidies, vermogensfondsen, giften van particulieren, kerken en bedrijven, nalatenschappen en verkoop van kaarten.
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 2.027.781
 • Verkopen en overig 0%
 • Bedrijven 2%
 • Organisaties zonder winststreven 24%
 • Particulieren 74%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 382.149
 • Bestemmingsfondsen 1%
 • Continuïteitsreserve 46%
 • Overige reserves 53%
Medewerkers Info 7 fte
Vrijwilligers Info 16
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 8 doelgroepen
Actief in 8 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl