Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Leprazending

Elke twee minuten krijgt iemand de diagnose: ‘jij hebt lepra’. We willen de verwoestende ziekte lepra voorgoed verslaan.

Dit willen we oplossen

Mensen met lepra horen bij de meest kwetsbaren in onze wereld. Vaak worden zij gediscrimineerd of verstoten. Zonder behandeling veroorzaakt lepra ernstige handicaps. Ons doel is om lepra voorgoed te verslaan en mensen met lepra te bevrijden van hun ziekte.

Dit is waar we trots op zijn

We hebben wereldwijd al bijna 150 jaar oog voor leprapatiënten: we bieden hen zorg, aandacht en hoop op een betere toekomst. De laatste 15 jaar is het aantal nieuwe patiënten met een derde gedaald. Wereldwijd werken we samen toe naar een wereld zonder lepra.

Medewerkers
9 fte
Vrijwilligers
12
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 2000

Dit willen we bereiken

Geen leprabesmetting meer in 2035. Van daaruit werken we toe naar een lepravrije wereld: geen handicaps en geen discriminatie meer.

Dit gaven we uit in 2021

€ 3.164.208

Maatschappelijk doel
73%
Werving
21%
Beheer en administratie
6%

Zo bereiken we ons doel

1. Vroegtijdig opsporen: vroegtijdige opsporing is essentieel om besmetting en handicaps te voorkomen.
2. Snel behandelen: binnen drie dagen na behandeling is iemand niet meer besmettelijk.
3. Verspreiding stoppen: door het geven van goede voorlichting én door naasten van leprapatiënten preventief te behandelen stopt verspreiding.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.307.761

(Directe) dienst- en hulpverlening
78%
Voorlichting en bewustwording
22%

Zo komen wij aan ons geld

Het werk van Leprazending wordt gesteund door donateurs, kerken, bedrijven, bijdragen van vermogensfondsen en andere organisaties zonder winstoogmerk en subsidies.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 3.399.366

Particulieren
52%
Organisaties zonder winststreven
41%
Bedrijven
6%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 698.471

Continuïteitsreserve
50%
Overige reserves
47%
Bestemmingsfondsen
3%